Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – toalety


Choroszcz, 01.07.2024 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i demontażu przenośnych toalet z umywalkami, na potrzeby realizacji Jarmarku Dominikańskiego, organizowanego przez M-GCKiS w dn. 04.08.2024 r.

Szczegóły realizacji usługi:

  • dostawa i montaż 8 przenośnych toalet z umywalkami (w tym jednej dla osób niepełnosprawnych) wyposażonych w papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz mydło, a także 2 przenośnych umywalek z pojemnikiem na wodę do godz. 8:00 w dn. 04.08.2024 r. w miejscu wskazanym przez organizatora;
  • usunięcie toalet i umywalek do dn. 05.08.2024 r. do godz. 10.00.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: kultura@choroszcz.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail:

psianko@kultura.choroszcz.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP.

135 odsłon