Kadra


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
ul. H. Sienkiewicza 29
16-070 Choroszcz
tel.: 85 719 14 31, 725 357 788
e-mail: kultura@choroszcz.pl

Dyrektor:

Izablela Dąbrowska

Instruktorzy i instuktorki:

Bibliotekarki:

Prowadzący zajęcia:

śpiew – zespół Rytmy Czasu

nauka gry na gitarze

nauka gry na pianinie

taniec nowoczesny, Lego Przygoda 

Pracownicy gospodarczy:

Główna Księgowa: