Plan zajęć sezon 2020/2021


TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ
MIEJSKO-GMINNEGO CENTRUM KULTURY i SPORTU w CHOROSZCZY

  PONIEDZIAŁEK    

 • SZACHY – 15:30 – 17:30 /pracownia plastyczna/
 • ZDROWY KRĘGOSŁUP – 18:00 – 19:00 /aula/ – od października
 • AEROBIC – 19:00 /aula/
 • SZERMIERKA – 17:00 – 18:30 /Szkoła Podstawowa “mała”/
         
WTOREK       

 • FITNESS SENIOR /aula/ – 9:00 /aula/
 • ZAJ. BIBLIOTECZNE (4-6 l.) – 15:00 – 16:00 /Bibl./ – od października
 • TANECZNY MIX (5-8 lat) 16:00 – 16:45 /aula/
 • TANIEC TOWARZYSKI – 17:45 -18:45 /aula/
 • TANIEC NOWOCZESNY – od 6 października
  grupa wiekowa średnia 16:00 – 17:00 /garderoba/
  grupa wiekowa młodsza 17:15 – 18:00 /garderoba/
  grupa wiekowa starsza 18:15 – 19:45 /garderoba/
 • ZESPÓŁ WOKALNY RHYTHM OF TIME – RYTMY CZASU 17:00 – 19:00 /pracownia muzyczna/
 •  ZUMBA – 19:00 /aula/
  ŚRODA    

 • TANECZNY MIX (5-8 lat) 16:00 – 16:45 /aula/
 • TANIEC TOWARZYSKI – 17:45 -18:45 /aula/
 • CZIRLIDERKI CHOROSZCZ (11-13 lat) – 18:45-19:30 /garderoba/
 • RYSUNEK I MALARSTWO (10+ l.) 16:30 – 18:30  /pracownia plastyczna/ – od października
 • PILATES 19:00 /aula/
 • SZERMIERKA – 17:00 – 18:30 /Szkoła Podstawowa “mała”/
  CZWARTEK    

 • FITNESS SENIOR /aula/ – 9:00 /aula/
 • BALET gr. 1 – 17:00 /garderoba/
 • BALET gr. 2 – 18:15 /garderoba/
 • PLASTYKA (7-10 l.) 16:00 – 17:15  /sala plastyczna/ – od października
 • TURBOSPALANIE – 18:15 /aula/ – od października
 • ZUMBA – 19:00 /aula/
  PIĄTEK    

 • TANIEC NOWOCZESNY od 6 października
  grupa wiekowa średnia 16:00 – 17:00 /garderoba/
  grupa wiekowa młodsza 17:15 – 18:00 /garderoba/
  grupa wiekowa starsza 18:15 – 19:45 /garderoba/
 • TANIEC LUDOWY (3-4 l., 5-6l., 7+) 17:00 /aula/ od 18 września
 • KLUB GIER – 17:00 -20:00 /sala plastyczna/
 • ZESPÓŁ WOKALNY RHYTHM OF TIME – RYTMY CZASU 17:00 – 19:00 /pracownia muzyczna/
 • ZAJĘCIA TEATRALNE – 18:00 /aula/ od 25 września – spotkanie organizacyjne
  SOBOTA    

 • TANIEC LUDOWY – 10:00 /aula/ – dodatkowy termin na wypadek większej ilości chętnych
 • ZAJĘCIA TEATRALNE – 13:00 /aula/ od 25 września – spotkanie organizacyjne

 

 

 • PIANINO – poniedziałek-piątek, godziny poranne, ustalane indywidualnie z instruktorem tel. 662388788
 • GITARA – poniedziałek-piątek, godziny poranne i popołudniowe, ustalane indywidualnie z instruktorem tel. 692404091

 NAUKA GRY NA PIANINIE ORAZ NAUKA GRY NA GITARZE – dni i godziny ustalane indywidualnie

Nervovoohoży /zespół rockowy z Choroszczy/  – próby odbywają się w godzinach ustalanych indywidualnie.


Zajęcia zimowe i letnie dla dzieci:

W czasie ferii zimowych i wakacji w Centrum Kultury odbywają się zajęcia w wyznaczonych przez dyrektora M-GCKiS tygodniach i dniach. Zajęcia letnie i zimowe są prowadzone przez instruktorów i instruktorki Centrum. Odpłatność za zajęcia organizowane przez Centrum jest określona zarządzeniem dyrektora M-GCKiS.


Plan obowiązuje od 02.09.2020. Godziny zajęć mogą się zmienić. O ewentualnych zmianach informują prowadzący zajęcia oraz Dział Promocji Kultury M-GCKiS.

Tel. kontaktowy do Działu Promocji Kultury: 85 719 14 31,

e-mail: kultura@choroszcz.pl, strona internetowa: kultura.choroszcz.pl.

znajdź nas na facebooku!fb