Sponsoring kultury i sportu


Zachęcamy Państwa do zaangażowania się w sponsoring naszych przedsięwzięć. Jesteśmy świadomymi, że bez Państwa wsparcia finansowego wiele naszych inicjatyw nie osiągnęłoby tak wysokiego poziomu artystycznego, a część w ogóle nie byłaby zrealizowana. Traktujemy sponsoring jako relację partnerską, która pozwala Państwa firmie na lepszą komunikację z otoczeniem i tworzenie oraz utrzymanie silnego wizerunku.

Poprzez sponsoring naszych przedsięwzięć pragniemy zaprezentować Państwa jako aktywnych, odpowiedzialnych i świadomych uczestników życia społecznego. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje z Państwa strony, chętnie przygotujemy indywidualną ofertę sponsorską.

Jednocześnie zapewniamy, iż środki przekazywane przez naszych sponsorów są w całości przeznaczane na realizację naszych przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych sportowych i nie partycypują w kosztach stałych Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Wszelkie propozycje i zapytania proszę kierować do Dyrekcji Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu –  Izabeli Dąbrowskiej e-mail: kultura@choroszcz.pl, nr tel. 85 719 14 31