Szachy


Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży od 6 roku życia do 15roku życia, prowadzi je instruktor Łukasz Stasienko.

Termin zajęć to środa od godz 17:00 do 18:30

.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

tel.: 85 719 14 31

e-mail: zajecia@kultura.choroszcz.pl

.

Regulamin zajęć płatnych M-GCKiS 2023/2024

Cennik zajęć nauki gry w szachy

Karta zgłoszeniowa/Podanie o przyjęcie

Formularz zgody na samodzielny powrót dziecka – dotyczy dzieci w wieku 7-13 lat

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach M-GCKiS

Tygodniowy harmonogram zajęć w M-GCKiS