Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – zabezpieczenie medyczne


Choroszcz, 01.07.2024 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na zabezpieczeniu medycznym ambulansem typu „P” z zespołem ratownik medyczny – kierowca, ratownik medyczny z wyposażeniem odpowiadającym standardom ambulansu „P” na potrzeby realizacji Jarmarku Dominikańskiego, organizowanego przez M-GCKiS w dn. 04.08.2024 r.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: kultura@choroszcz.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail:

psianko@kultura.choroszcz.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP.

221 odsłon