“Gazeta Dzieci”


Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży od 8 roku życia i prowadzi je bibliotekarka Paulina Krysiewicz.

Zajęcia mają charakter bezpłatny i odbywają się w wyznaczone dni i godziny dostosowane do preferencji grupy.

W lutym 2022 r. choroszczańska redakcja Gazety Dzieci, pod przewodnictwem inicjatorki projektu – Jaśminy Wójcik – rozpoczęła swoją pracę nad papierowym wydaniem Gazety Dzieci. Do tej pory gazeta ma na swoim kącie 5 wydań z udziałem choroszczańskich dziennikarzy amatorów.

Zapisy od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00

tel.: 85 719 14 31

e-mail: zajecia@kultura.choroszcz.pl

.

Regulamin zajęć bezpłatnych M-GCKiS 2023/2024

Cennik zajęć “Gazeta Dzieci”

Karta zgłoszeniowa/Podanie o przyjęcie

Formularz zgody na samodzielny powrót dziecka – dotyczy dzieci w wieku 7-13 lat

Formularz rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach M-GCKiS