Opis dostępności


Opis dostępności Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Biblioteki Publicznej w Choroszczy dla osób o szczególnych potrzebach

Opis dostępności wejścia do budynku i kontaktu z punktem informacyjnym
Do budynku prowadzą trzy wejścia (dwa od strony Placu Brodowicza a trzecie od strony podwórka – placu zabaw), wszystkie pozbawione dostosowań architektonicznych.

Główne wejście od strony Placu Brodowicza:
– 4 stopnie schodów
– bez poręczy
– chropowata powierzchnia okładziny schodów
– pierwsze drzwi zabytkowe, duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze wejście szer. 150 cm
– za wiatrołapem kolejne drzwi, lekkie, małe – wejście szer. 92 cm
– za korytarzem kolejne drzwi dwuskrzydłowe – wejście szer. 120 cm

Drugie wejście od strony Placu Brodowicza (wejście do Biblioteki):
– 4 stopnie schodów
– bez poręczy
– chropowata powierzchnia okładziny schodów
– pierwsze drzwi zabytkowe, duże i ciężkie, dwuskrzydłowe, po odryglowaniu jednej połaci przy podłodze i na wysokości 270 cm wejście szer. 150 cm
– za wejściem po w wiatrołapie 2 stopnie schodów bez poręczy
– kolejne drzwi, lekkie, małe, szerokości 85 cm (brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim)
– wejście do Biblioteki Dziecięcej przez lekkie drzwi jednoskrzydłowe szerokości 79 cm (brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim)
– wejście do Biblioteki Ogólnej przez duże drzwi jednoskrzydłowe szerokości 86 cm (brak możliwości przejazdu wózkiem inwalidzkim)

Trzecie dodatkowe wejście od strony placu zabaw *
– 2 stopnie schodów bez poręczy
– chropowata powierzchnia okładziny schodów
– pierwsze drzwi dwuskrzydłowe, duże i ciężkie, wymagające odryglowania drugiej połaci na wysokości 195 cm dla uzyskania przejścia szer. 150 cm
– za wejściem po lewej stronie na końcu korytarza kolejne drzwi dwuskrzydłowe wymagające odryglowania drugiej połaci na wysokości 212 cm i przy podłodze dla uzyskania przejścia szer. 120 cm.
* najkorzystniejsze wejście dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Dostęp do informacji
Punkt informacyjny czyli biuro i Informacja Turystyczna znajduje się przy holu na przeciw głównego wejścia od Pacu Brodowicza. Wysokość lady pozwala osobom poruszającym się na wózkach na swobodną komunikację z obsługą. Szerokość witryny 86 cm. (brak możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim)

UWAGA!
Przed głównym wejściem od Placu Brodowicza w tablicy ogłoszeń numer telefonu do biura/koordynatora osób z niepełnosprawnościami, który zapewni pomoc przy wejściu do budynku i/lub towarzyszenie w nim osobie z niepełnosprawnością.

Opis dostępności korytarzy, schodów i toalety
Wewnątrz budynku zapewniono ciągi komunikacyjne o odpowiedniej szerokości dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wszystkie drzwi dwuskrzydłowe po odryglowaniu mają szerokość większą niż minimalna 90 cm. Drzwi do biura, bibliotek i sal zajęciowych mają mniej niż 90 cm.
Drzwi do WC są zbyt wąskie do przejazdu wózkiem inwalidzkim – witryna szerokości 76 cm. Brak toalet i umywalek dla osób z niepełnosprawnościami.
Wejście/wniesienie na piętro po 34 stopniach schodów jest możliwe od strony korytarza Biblioteki, lub po 34 stopniach schodów od strony klatki schodowej trzeciego wejścia. Poręcze na wysokości 110 cm.
W budynku nie ma windy.

Sala widowiskowa – aula
Przestronna – 200 miejsc. Umieszczona jest na piętrze budynku. Drewniany parkiet. Zapewnia swobodę poruszania się na wózku. Wejście szerokości 120 cm.

Hol główny i galeria *
Przestronne, dostosowane do poruszania się na wózku. Parkiet z gładkiej terakoty. W holu znajduje się kącik z dywanem, krzesłami, stolikiem, biblioteczką i wielkoekranowym telewizorem, z którego nadawana jest informacja wizualna i dźwiękowa o ofercie M-GCKiS i nadchodzących lub odbytych wydarzeniach.
* Hol i galeria to najbardziej komfortowe miejsca do przeprowadzania wydarzeń z udziałem osób z niepełnosprawnością ruchową.

Opis dostosowań informacji głosowych, dotykowych i kontrastowych
W budynkach M-GCKiS w tym Biblioteki Publicznej nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma również oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje informacja dźwiękowa o ofercie M-GCKiS i nadchodzących lub odbytych wydarzeniach. Nadawana z telewizora zamieszczonego na ścianie holu.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.
Przy Placu Brodowicza przed budynkiem M-GCKiS jest parking z 3 miejscami dla osób z niepełnosprawnością ruchowo.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.

Dojazd komunikacją miejską
Dojazd osób z niepełnosprawnościami do Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu jest możliwy linią 103 (autobusy niskopodłogowe) Rozkład: http://www.bialystokonline.pl/zokm.php

1 280 odsłon