Dyrektorzy


gabinet dyrektora

Dyrektorzy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy od 1993 roku:

1. Małgorzata Borowska (01.02.1993 – 13.10.1995)

2. Ewa Bobrowska (01.03.1996 – 22.01.1998)

3. Sławomir Halicki (01.04.1998 – 31.01.2004)

4. Tomasz Matuszkiewicz (17.05.2004 – 31.05.2008)

5. Romuald Ożlański (01.07.2008 – 31.12.2014)

6. Przemysław Waczyński (01.06.2015-31.03.2021)

7.Izabela Dąbrowska(od 1.12.2021-aktualnie)

Pełniący obowiązki Dyrektora:

1. Ewa Bobrowska (09.10.1995 – 28.02.1996)
2. Tomasz Szlagowski (21.01.1998 – 31.03.1998)
3. Elżbieta Wróblewska (01.02.2004 – 17.05.2004 i 01.06.2008 – 30.06.2008)
4. Przemysław Waczyński (01.01.2015 – 31.05.2015) 
5. Wojciech Jastrzębski (01.04.2021 – 30.11.2021)