Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – elektryka


Choroszcz, 01.07.2024 r.

 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, 16-070 Choroszcz,
ul. H. Sienkiewicza 29, NIP: 966-05-94-507 REGON: 050324956, email: kultura@choroszcz.pl

zaprasza do złożenia oferty na:

obsługę elektryki podczas imprezy „Jarmark Dominikański” w dn. 04 sierpnia 2024 r. w godz. 7.00 – 22.00

 zakres prac: dostarczenie generatora prądu, jego podłączenie oraz obsługę techniczną przez cały okres trwania wydarzenia, a także przygotowanie części odbiorczej umówionych stanowisk

  1. Opis przedmiotu rozeznania rynku:

Poszukujemy wykonawcy do obsługi elektryki podczas imprezy plenerowej „35 Jarmark Dominikański”. W zakresie prac znajduje się dostarczenie własnego generatora prądu wraz z paliwem, podłączenie scenotechniki (zapotrzebowanie energetyczne ok. 60 kW) oraz stanowisk handlowych (ok. 30 punktów poboru prądu typu lodówki, patelnie elektryczne, mikrofalówki). Stanowiska handlowe powinny mieć własne przedłużacze.

Miejsce i czas realizacji: park przy pałacu Branickich w Choroszczy, ul. Pałacowa, w dn. 04.08.2024 r. w godz. 7.00-23.00.

Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w wersji papierowej bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres kultura@choroszcz.pl w terminie do dnia 15 lipca b.r. do godz. 12.00.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail psianko@kultura.choroszcz.pl

Warunki płatności: na podstawie wystawionej faktury. Przelew 14 dni.

Kryteria wyboru: najniższa cena.

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP.

98 odsłon