Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – barierki


Choroszcz, 01.07.2024 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na dostarczeniu, montażu i demontażu przenośnych ogrodzeń, na potrzeby realizacji Jarmarku Dominikańskiego, organizowanego przez M-GCKiS w dn. 04.08.2024 r.

Szczegóły realizacji usługi:

  • Dostawa i montaż przenośnych ogrodzeń ażurowych w liczbie 26 szt., oraz 40 szt. ogrodzeń lekkich  do godz. 7:00 w dn. 04.08.2024 r. w miejscu wskazanym przez organizatora;
  • usunięcie barierek do dn. 05.08.2024 r. do godz. 10.00.

 

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: kultura@choroszcz.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail:

psianko@kultura.choroszcz.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP.

91 odsłon