Doposażenie Centrum Kultury


Dzięki pozyskanym funduszom w programie Infrastruktura Domów Kultury Centrum Kultury doposaża pracownie i zaplecze. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowni edukacji kulturalnej i mają na celu służenie mieszkańcom, by mogli rozwijać swoje życie kulturalne w możliwie najwyższej jakości.

Centrum Kultury w Choroszczy od kilku lat stara się intensywnie rozwijać. Dzięki udziałowi w programach takich jak Dom Kultury+ ukierunkowywało się ku mieszkańcom. Otrzymanie wsparcia z programu Infrastruktura Domów Kultury jest kolejnym krokiem stawianym, by kultura w Choroszczy służyła społeczności lokalnej. Dzięki możliwości doposażenia zmienione zostały pracownie: 

  • muzyczna (zakup nowej perkusji, która zmieni wysłużony zestaw, instrumentów perkusyjnych dla dzieci, który umożliwi licznym zainteresowanym podjęcie nauki gry na instrumentach od wczesnego dzieciństwa, tablica)
  • plastyczna (regał, szafki na prace, skrzynki)
  • taneczna (lustro, sprzęt grający)

Doposażyliśmy również zaplecza:

  • teatralne (pierwsze w instytucji reflektory teatralne, rampy, dimmer, krzesła)
  • konferencyjne (zakup stołów do imprez plenerowych, toaletek do garderoby, wieszaków na ubrania i szafy)
  • elektroniczne (w telewizor, który pomoże w dotarciu do odbiorców z ofertą kulturalną, rzutnik, który będzie służył m. in. podczas wernisaży, spotkań ze szkołami, ksero – na nim będziemy drukować wiele niezbędnej dokumentacji, a nowy sprzęt posłuży i mieszkańcom i trymetr biurowy, komputery, które pozwolą instruktorom na ulepszenie ich pracy.)

Wszystkie zakupy mają na celu usprawnienie działalności ośrodka, by jak najlepiej służył mieszkańcom i odpowiadał na ich potrzeby. 

Za wsparcie w realizacji projektu dziękujemy gminie Choroszcz. Dzięki dotacji mogliśmy sfinansować wymagany wkład własny w projekt. Z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozyskaliśmy 38 tyś. zł, z gminy Choroszcz – 5300 zł, a z środków bieżących 5460 zł. W sumie realizacja projektu wyniosła 48760 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury. 

24 odsłon