Infrastruktura domów kultury


Doposażenie Centrum Kultury

Dzięki pozyskanym funduszom w programie Infrastruktura Domów Kultury Centrum Kultury doposaża pracownie i zaplecze. Zmiany dotyczą przede wszystkim pracowni edukacji kulturalnej i mają na celu służenie mieszkańcom, by mogli rozwijać […]