Zapraszamy do udziału w konkursie „Słowo o Polsce”


Słowo o PolsceMiejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Biblioteka Publiczna w Choroszczy zapraszają dzieci i młodzież na konkurs recytatorski „Słowo o Polsce”, którego finał odbędzie się 28.04.2014 r. w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, początek finału o 10:00. Laureaci wystąpią podczas VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej 03. 05. 2015 r. (bezpośrednio po Mszy Św. o 12:00) w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy. Zgłoszenia należy dostarczyć do Centrum do 24.04.2014.

Do pobrania:

Regulamin konkursu recytatorskiego “Słowo o Polsce”

Karta zgłoszeniowa

Plakat

Regulamin konkursu recytatorskiego

organizowanego przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu

w Choroszczy

 

 1. Organizator:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy.

 

 1. Współorganizator: Biblioteka Publiczna w Choroszczy.

 

 1. Terminarz:

– Rozesłanie informacji o konkursie do 10.03.2015 r.

– Termin nadsyłania zgłoszeń do 24.04.2015 r.

– Rozstrzygnięcie finałowe konkursu i wyłonienie laureatów 28.04.2015 r. w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, początek finału o 10:00.

– Występ laureatów konkursu podczas VII Festiwalu Pieśni Patriotycznej i Religijnej 03. 05. 2015 r. (bezpośrednio po Mszy Św. o 12:00) w kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.

 

 1. Tematyka recytowanych utworów ma mieć charakter patriotyczny, patriotyczno-historyczny. Dopuszcza się też prezentację własnego utworu.

 

 1. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć kserokopię lub wydruk recytowanego wiersza.

 

 1. Cele i założenia programowe:

– promocja powiatu białostockiego, gminy Choroszcz i miasta Choroszczy,

– upowszechnienie piękna języka polskiego,

– rozbudzenie zainteresowań twórczością poetycką,

– rozbudzanie uczuć patriotycznych i przywiązania do „małej ojczyzny”.

 

 1. Uczestnicy:

Uczestnikami mogą być jedynie osoby zamieszkałe na terenie gminy Choroszcz.

Uczestnicy są podzieleni na 3 grupy wiekowe:

– uczniowie najstarszej grupy przedszkolnej i klas I – III szkół podstawowych

– uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych;

– młodzież gimnazjalna i licealna.

 

 1. Zgłoszenia należy nadsyłać na adres Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. H. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, lub dostarczyć osobiście w terminie do 24. 04. 2015 r. (włącznie). Złożenie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika przez M-GCKiS i „Gazetę w Choroszczy” w ramach informacji prasowej o wynikach konkursu.

 

 1. Ocena uczestników.

Uczestnicy konkursu zaprezentują swoje umiejętności dnia 28.04.2015 r. podczas uroczystego finału w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Uczestnicy konkursu będą oceniani przez Jur. Jury decyduje o przyznaniu nagród. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

 

 1. Laureaci konkursu zobowiązani są do występu podczas VII Pieśni Patriotycznej i Religijnej 03.05.2015 r. w kościele Parafii Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy.

 

 1. Patronat medialny nad konkursem sprawuje „Gazeta w Choroszczy”.

 

 1. Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury oraz Organizator (MGCKiS w Choroszczy), jednocześnie Jury oraz Organizator zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu.

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

 1. H. Sienkiewicza 29,

16-070 Choroszcz

tel. 85 719 14 31,

e-mail: kultura@choroszcz.pl, w temacie prosimy wpisać: „Konkurs recytatorski”

463 odsłon