Poznajemy świat. Wykład o genezie i przebiegu konfliktu arabsko-żydowskiego już wkrótce w M-GCKiS!


W piątek 14 czerwca o godz. 17.00 na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się wykład i prezentacja profesora Jerzego Rakowskiego pt. Historia konfliktu arabsko-żydowskiego od starożytności do czasów współczesnych.

Konflikt arabsko-żydowski to szerokie pojęcie, które obecnie przede wszystkim kojarzone jest przez pryzmat wydarzeń ostatnich miesięcy (od 7 października 2023 r.) mających miejsce głównie w Strefie Gazy. W rzeczywistości jest to jedynie najnowsza odsłona sporu, który swymi korzeniami sięga starożytności, trwała w średniowieczu i czasach nowożytnych a zaostrzyła się szczególnie po powstaniu współczesnego państwa Izrael. Jej poprzednimi wątkami były m. in. wojna z lat 1948-49, kryzys sueski, wojna sześciodniowa czy wojna Jom Kippur.

Trwale tlący się i wybuchający w nowych odsłonach konflikt żydowsko-arabski ma charakter regionalny, jednak ma on wyraźny wpływ na światową politykę (tworzenie bloków sojuszy politycznych i militarnych), gospodarkę (złoża ropy naftowej i gazu ziemnego w szerzej pojmowanym regionie bliskowschodnim), czy na wyścig zbrojeń (zwłaszcza technologiczny, w tym także informatyczny). Szczególnie istotne jest, iż Izrael posiada broń jądrową co sprawia, że jej potencjalne użycie może spowodować wybuch globalnego konfliktu zbrojnego.

Jerzy Rakowski, emerytowany profesor Politechniki Poznańskiej, były Prorektor tej Uczelni i znany działacz ZSP, wolny czas od pracy zawodowej poświęcił między innymi na zwiedzanie świata. Odwiedził ponad 140 krajów, w tym prawie wszystkie ważniejsze tereny zamieszkane przez muzułmanów. Interesuje się islamem, jego historią i wpływem na dzieje świata. W obliczu kolejnej tragedii rozgrywającej się na terenie Bliskiego Wschodu proponuje przedstawienie historii relacji między skłóconymi narodami na terenie Ziemi Obiecanej w okresie kilku tysięcy lat. Niezwykle barwny i przedstawiony w niekonwencjonalny sposób opis konfliktu, oparty o sprawdzone materiały źródłowe pozwoli na pewno na pozbawione emocji zrozumienie „teatru” zdarzeń i ich reżyserów.

 

 

111 odsłon