Październikowe obchody


Mieszkańcy Choroszczy 7 października br. świętowali 102. rocznicę utworzenia Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej. W kościele pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika została odprawiona Msza św. celebrowana przez ks. kan. Leszka Struka, proboszcza parafii Choroszcz. Stawiły się poczty sztandarowe jednostek OSP z Choroszczy, Barszczewa i Pańk (pod wodzą komendanta gminnego ZOSP Tadeusza Lewkowicza) oraz Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Obecni byli również żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej z ppłk. POW Piotrem Augustynowiczem na czele.

Następna część uroczystości odbyła przed Pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej, zlokalizowanym, przy skrzyżowaniu ulic Lipowej i Henryka Sienkiewicza. Wartę przy pomniku pełnili żołnierze Polskiej Organizacji Wojskowej, harcerze oraz poczet sztandarowy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Na miejsce zwane Birżą dotarło około 50 osób. Odegrany został Mazurek Dąbrowskiego, a następnie prowadzący spotkanie Adam Kamieński z M-GCKiS (radny Rady Miejskiej w Choroszczy) powitał wszystkich zgromadzonych. Wśród przybyłych gości byli m.in. dr Radosław Dobrowolski, Burmistrz Supraśla, prof. Mariusz Zemło, prezes stowarzyszenia Collegium Suprasliense, prof. Jadwiga Szczykowska-Załęska, żona ś.p.Wojciecha Załęskiego, autora projektu Pomnika na tzw. Szubienicy, projektantka okolicznościowej tablicy na tym Pomniku. Obecny był również Adam Raciborski, prezes stowarzyszenia Pro Patria Łukawica.

Miejscowe władze samorządowe reprezentowała Pani Beata Marlena Jeżerys – Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy oraz radni: Marian Kosakowski i Piotr Waczyński. Obecna była również znana redaktorka radiowa i telewizyjna (Studio Wschód Telewizji Polskiej) Pani Maria Przełomiec. Przy Pomniku byli również przedstawiciele instytucji oświatowych: Ewa Zawistowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Choroszczy im. Henryka Sienkiewicza oraz Bożena Lenczewska, dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II. Historię Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy przybliżył Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Zostały odczytane również wszystkie nazwiska członków czynnych i wspomagających Komendy Lokalnej POW. Następnie odbyło się uroczyste składanie wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych osób czuwali funkcjonariusze z Posterunku Policji w Choroszczy. Wszyscy obecni na tej uroczystości zostali zaproszeni do historycznego budynku tzw. starej szkoły, gdzie odbyła się druga część obchodów, związana z 35. rocznicą upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej tzw. Szubienicy. Była to okazja do przypomnienia kolejnych faz realizacji tego oryginalnego Pomnika. Znalazło oto swoje odbicie w okolicznościowym druku (składance), przygotowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu. W trakcie spotkania dziękowano osobom zasłużonym w tym dziele. Byli to:

– Jan Adamski, znany regionalista, Wiceprezes TPCh, inicjator i realizator prac na „Szubienicy już od 1984 roku
– prof. Jadwiga Szczykowska-Załęska, Autorka tablicy z nazwiskami straconych powstańców
– Jacek Olizarowicz z Firmy Olizarowicz Architekci, współautor (z żoną Martą Olizarowicz) oryginalnego zrewitalizowanego monumetu na „Szubienicy”
– Zbigniew Sokolik, szef – Przedsiębiorstwa Drogowego „Sokolik”, wykonawca zrewitalizowanego Pomnika
|- Adam Raciborski, prezes Pro Patria Łukawica

Okolicznościowe upominki wyróżnionym wręczyła Pani Beata Marlena Jeżerys, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Choroszczy.

Korzystając z okazji pragniemy skierować słowa podziękowania:

– Księdzu Kanonikowi Leszkowi Strukowi, proboszczowi naszej parafii, za Mszę św. w intencji Choroszczańskich Peowiaków
– Panu Robertowi Wardzińskiemu, Burmistrzowi Choroszczy i Radzie Miejskiej, za ufundowanie tego monumentu i tablicy informacyjnej oraz wszechstronną pomoc w upamiętnianiu innych Miejsc Pamięci Narodowej
– Dyrektorowi Przemysławowi Waczyńskiemu i pracownikom Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu za logistyczne wsparcie naszej uroczystości.
– Panu Janowi Adamskiemu, kolekcjonerowi i regionaliście, za pomoc i inicjatywy służące upamiętnieniu działalności choroszczańskich peowiaków.

oraz wszystkim uczestnikom obchodów 102. rocznicy utworzenia KL POW i 35. rocznicy upamiętnienia Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 roku.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy