Niech żyje Niepodległa!


Uroczystości 104. rocznicy Niepodległości odzyskanej przez Polskę obchodzone były w Gminie Choroszcz przez dwa dni, pod postacią różnorodnych wydarzeń. Gremialnie, wspólnie i godnie.

W wigilię święta, 10 listopada oddaliśmy cześć poległym Bohaterom – poprzez zapalenie „Światła Pamięci Niezwyciężonym” w licznych miejscach pamięci narodowej w naszej Gminie, m.in. w Złotorii, przy pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej w Choroszczy czy przy Pomnika Ofiar Totalitaryzmów na pl. dr. Z. Brodowicza w Choroszczy.

Muzycznym akcentem był VII Wieczór Pieśni i Piosenki Patriotycznej, współorganizowany m.in. przez Gminę Choroszcz, choroszczańskie Centrum Kultury i choroszczański Oddział Akcji Katolickiej.

W dzień święta – 11 listopada, po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny, na Rynku 11 Listopada odbyły się główne obchody Święta Niepodległości Polski, połączone ze współczesną refleksją patriotyczną, wyrażoną przez Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, modlitwą celebrowaną przez Proboszcza choroszczańskiej parafii ks. Leszka Mieczysława Struka oraz złożeniem wieńców, wiązanek i zniczy pod Pomnikiem Niepodległości. Akcentem historycznym obchodów było otwarcie wystawy pt.: „Choroszcz w czasach okupacji 1939-1944”, która powstała przy merytorycznym zaangażowaniu lokalnych historyków i pasjonatów historii, m.in. Henryka Zdanowicza, Zbigniewa Andruszkiewicza, Jakuba Bobrowskiego, Szymona Paczyńskiego, Jacka Romanowskiego i Marka Werpachowskiego. Wystawę można oglądać na Rynku 11 Listopada w Choroszczy. Zapraszamy!

Dziękujemy wszystkim Państwu za obecność: Szanownym Radnym Miejskim, przedstawicielom kościoła i Akcji Katolickiej, pocztom sztandarowym jednostek OSP z terenu Gminy Choroszcz, które wystawiły swoje delegacje, 57. Drużynie Harcerzy i Harcerek, przedstawicielom lokalnych instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Choroszcz, a przede wszystkim Mieszkańcom Gminy Choroszcz.

Wspólnie celebrować takie dni jak Święto Niepodległości
oraz mieć szansę różnorodnie dawać wyraz naszemu przywiązaniu do Ojczyzny,
to naprawdę cenny przywilej.

Tekst: UM/Foto:M-GCKiS

272 odsłon