Jesteśmy w „Zaproś nas do siebie 2018”!


W dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Pałacu w Radziejowicach (Dom Pracy Twórczej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego) odbył się „Warsztat inauguracyjny” programu „Zaproś nas do siebie 2018”. Choroszczańska instytucja znalazła się w wąskim gronie dwudziestu ośrodków kultury z całej Polski, które mają zaszczyt uczestniczyć w nowatorskim programie Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do Siebie 2018”. Udział w nim ma na celu zmianę podejścia dyrektora oraz pracowników instytucji do pracy animatora w celu jeszcze lepszego upowszechniania kultury i pracy na rzecz odbiorców. Dodatkowo procesowi zmian towarzyszyć będzie praca nad przygotowaniem oferty programowej, która jak najlepiej odpowie na potrzeby mieszkańców. W ramach udziału w programie pracownicy Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wezmą udział w 300 godzinach warsztatów oraz odwiedzą 40 instytucji w całym kraju w celu podnoszenia kompetencji, poznawania dobrych praktyk i nawiązywania współpracy. Program finansowany jest przez Narodowe Centrum Kultury w celu profesjonalizacji kadry kultury.

Fot. Alicja Szulc(NCK)