Druga edycja spotkania sieciującego dla seniorów – Odkryć potencjał


Motywacja, współpraca i talent – to hasła, którym przyświeca organizowana po raz drugi w Choroszczy konferencja sieciująca organizacje działające na rzecz seniorów w naszym regionie. Podczas spotkania zaplanowanego na 8 grudnia 2023 nie zabraknie ciekawych wystąpień, prezentacji twórczych projektów, a przede wszystkim wymiany dobrych praktyk. 

W ramach wydarzenia, które odbędzie się w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, organizatora imprezy, pojawią się liderzy i przedstawiciele organizacji senioralnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także dyrektorzy i animatorzy na co dzień współpracujący z grupami seniorów na terenie swoich małych społeczności. Wśród nich nie zabraknie też artystów i instruktorów, którzy potencjał seniorów przekuwają w twórcze realizacje. – Od wielu lat obserwuję potencjał organizacji działających na rzecz rozwoju seniorów nie tylko w naszej gminie, ale i regionie. Prowadząc warsztaty czy spotykając się ze starszymi, staram się zachęcać ich do rozwoju swoich pasji, dzielenia się doświadczeniem czy motywować do własnych działań twórczych i społecznych. Zainicjowane spotkanie służy nie tylko prezentacji grup, które zaprosiliśmy, ale przede wszystkim ma dodawać odwagi, umacniać i ośmielać ­– zaznacza Izabela Dąbrowska, dyrektor M-GCKiS w Choroszczy.

Podczas kilkugodzinnego wydarzenia o współpracy mówić będą między innymi: Eulalia Rutkowska – prezes Stowarzyszenia „Chcę Żyć”, Jan Oniszczuk – prezes Stowarzyszenia „Szukamy Polski”,  Katarzyna Turosieńska – kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej „Zielone Podlasie” w Rudzie, a także Ewa Jasińska – animatorka z Ośrodka Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Z krótkim wystąpieniem odnośnie potencjału seniorów pojawi się psycholog Agnieszka Presnarowicz, a twórcze realizacje artystyczne z udziałem seniorów zobaczyć będzie można na przykładzie wystawy fotograficznej Michała Hellera „SuperSTARSi” oraz grup artystycznych: zespołu folklorystycznego Klepaczanki (gmina Choroszcz) i chóru Swojskie Melodie (gmina Nowe Piekuty). Gościnnie na zakończenie wspólnego spotkania wystąpi zespół Triada działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku.

 

132 odsłon