“Czas na historie – wokół pamiątek i wspomnień dotyczących powstania styczniowego na terenie gminy Choroszcz” z dofinansowaniem Ministra


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy otrzymało dofinansowanie z Programu Dotacyjnego „Niepodległa” – edycja 2024. Do tej edycji programu zgłoszono 951 wniosków, z czego samorządowe instytucje kultury złożyły ich 423, zaś od organizacji pozarządowych wpłynęło 528 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 125 wnioskodawców: 65 samorządowych instytucji kultury i 60 organizacji pozarządowych.

Zadanie pn. „Czas na historie – wokół pamiątek i wspomnień dotyczących powstania styczniowego na terenie gminy Choroszcz”, otrzymało dofinansowanie w wysokości 24 900,00 zł i zakłada:

– organizację konferencji naukowej,

– wykonanie wystawy czasowej wraz z katalogiem wystawienniczym,

– przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej,

– organizację koncertu patriotycznego,

– prowadzenie działań edukacyjnych związanych z powstaniem styczniowym.

Realizacja poszczególnych działań projektu będzie miała miejsce w ciągu całego 2024 roku.

 

 

źródło: niepodlegla.gov.pl

Źródło: niepodlegla.gov.pl

123 odsłon