Centrum zdobyło grant w programie “Równać Szanse 2017”


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy znalazło się w elitarnej grupie 12 ośrodków i organizacji na Podlasiu i 97 w kraju, które uzyskały grant w programie “Równać Szanse 2017 – Regionalny Konkurs Grantowy”.

Dofinansowanie w kwocie 8300 zł pozwoli na działania dedykowane młodzieży z terenu gminy Choroszcz w wieku 13-19 lat. Projekt “Jestem dziennikarzem!” koordynowany przez Wojciecha Cymbalistego zakłada półroczne warsztaty dziennikarskie we współpracy z mediami o zasięgu regionalnym. Celem przedsięwzięcia jest wyrównywanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Cieszymy się, że w gminie Choroszcz po raz trzeci będzie realizowane przedsięwzięcie z programu “Równać Szanse”. Wcześniej, w 2006 młodzież z choroskiego gimnazjum pod opieką Beaty Jabłońskiej przeprowadziła działania pt. “Poznając przeszłość, odnajdziesz siebie”, a w 2012 Monika Tekielska-Chmielewska koordynowała projekt “Chcę tu być z moją sztuką. Nagraj to!”.

Zachęcamy do uczestnictwa, szczegóły o naborze zostaną ogłoszone w styczniowym numerze “Gazety w Choroszczy”, na stronach Centrum Kultury i Sportu oraz partnerów projektu.

Równać szanse 2017

151 odsłon