Zmiany w grafiku zajęć w związku z obowiązywaniem czerwonej strefy na trenie gminy Choroszcz.


W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 września 2020 zmieniającym rozporządzenie ustanowienia określonych ograniczeń, zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Powiat Białostocki (w tym również Choroszcz) znalazł się w strefie czerwonej. W związku z powyższym wprowadzone zostały zmiany w organizacji zajęć.

Zajęcia które odbywają się podczas trwania strefy czerwonej:

 • Taniec Nowoczesny (pierwsze zajęcia 9 października)

 • Taniec Towarzyski

 • Taniec Ludowy (zmiana godziny na 18:00)

 • Czirliderki Choroszcz (zmiana godziny na 15:00)

 • Taneczny mix

 • Balet

 • Fitness Senior

 • Zumba, Aerobic, Fitness, Turbospalanie, Zdrowy Kręgosłup

 • Nauka gry na gitarze

 • Nauka gry na pianinie

 • Zespół Rytmy Czasu (próby indywidualne)

 • Szermierka

Zajęcia zawieszone do czasu odwołania czerwonej strefy:

 • Szachy

 • Klub gier

 • Rysunek i malarstwo

 • Plastyka dla dzieci

 • Plastyka

 • Zajęcia biblioteczne

 • Zajęcia teatralne

Liczymy na jak najszybszy powrót do normalnego trybu pracy.