Z wizytą w Suwalskim Ośrodku Kultury


Delegacja pracowników Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu wybrała się w jednodniową podróż służbową do Suwalskiego Ośrodka Kultury w celu dokonania analizy porównawczej procesów i zadań stosowanych przez placówkę naszej gminy z praktykowanymi w instytucji miasta Suwałki.

Takie przedsięwzięcie to konstruktywna nauka i zarazem twórcze adaptowanie dobrych praktyk. I nic w tym dziwnego, bo SOK (Suwalski Ośrodek Kultury) to między innymi dobrze zorganizowane zaplecze techniczne: nowoczesny budynek składający się z czterech galerii, szeregu przystosowanych sal warsztatowych: plastycznych, muzycznych, tanecznych, nowoczesnej dużej sceny, na której grane są liczne spektakle i koncerty.

Ośrodek ten może poszczycić się także liczną, wykwalifikowaną kadrą oraz szerokim wachlarzem warsztatów i zajęć plastycznych, ceramicznych, teatralnych, tanecznych, muzycznych, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Za udział w tychże zajęciach pobierane są nieduże opłaty, które w całości pokrywają koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia.

Suwalski ośrodek także zbudował stałe, uznane grupy artystyczne między innymi: Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna czy Suwałki Gospel Choir.  Nie da się ukryć, że SOK to prężnie działająca placówka, organizująca także 6 festiwali w ciągu roku. Całości jej działalności patronują skrzętnie zorganizowane kampanie marketingowe i PR-owskie.

Mimo, że Suwałki liczą ponad 70 tysięcy mieszkańców i skala porównawcza z miastem Choroszcz jest nierówna to p.o. dyrektora M-GCKiS Przemysław Waczyński wyszedł z założenia, iż należy uczyć się od najlepszych i powoli, ale skutecznie wdrażać nowe pomysły inspirowane dobrymi praktykami wiodących ośrodków kultury z Podlasia.

Spotkanie odbywało się w przyjaznej atmosferze, które z pewnością zaowocuje współpracą. Delegacja pracowników M-GCKiS pragnie serdecznie podziękować dyrektorce SOK-u Pani Bożenie Kamińskiej za możliwość odwiedzenia placówki, kierownictwu: Dorocie Skłodowskiej i Grzegorzowi Krzymińskiemu za profesjonalne oprowadzenie po obiektach oraz pracownikom  za podzielenie się z pasją wiedzą  odnośnie swojej pracy.