XII Kawiarenka Historyczna – online


Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zapraszają na spotkanie w ramach XII Kawiarenki Historycznej. Kawiarenka na tę chwilę odbędzie się w formie online 30.11.2020 r.

Tematem Kawiarenki będzie Noc Listopadowa, który przedstawi Józef Waczyński, prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. 190 lat temu (29 listopada 1830 roku) wybuchło Powstanie Listopadowe, które wkrótce przekształciło się w regularną wojnę polsko-rosyjską. Na spotkaniu będzie mowa o wybranych problemach politycznych i militarnych tego zrywu niepodległościowego ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu (bitwy pod Tykocinem, Złotorią i Sokołdą).

Spotkanie będzie transmitowane na naszym profilu na FB.
Początek o godz. 17.00. Zapraszamy serdecznie! 


38 odsłon