Świetlica wiejska w Zaczerlanach


W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, gdzie Beneficjentem jest Gmina Choroszcz a Partnerem jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wybudowano świetlicę wiejską w Zaczerlanach na dz. nr geod. 97/11
Wartość całkowita zadania: 993 324,14 zł.
Przyznana pomoc w wysokości: 286 032,00 zł.
Termin realizacji: 06.04.2018 r -29.11.2019
Świetlica wiejska w Zaczerlanach jest budynkiem parterowym bez podpiwniczenia.
Obiekt posiada: wiatrołap, salę świetlicy, wc damski, wc męski, hol, korytarz, magazyn, szatnię obsługi z wc, umywalnię, natrysk, kuchnię, zmywalnię, rozdzielnię kelnerską, pomieszczenie dostaw oraz magazyn brudnych pojemników.
Miło nam poinformować, iż zadanie polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Zaczerlanach zostało zakończone, poniżej zdjęcie nowej świetlicy.

“Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”