Światło Pamięci Niezwyciężonym


„Mogiły polskich żołnierzy rozsiane są po całym świecie. Na przestrzeni lat zmieniały się granice, los rzucał żołnierzy w każdy zakątek globu, czasy przeminęły a groby zostały. Oni zginęli za nasz kraj” (internet bia24.pl).

11 listopada 2021 roku w całej Polsce odbywały się obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Choroszczy w wigilię tego Święta zapłonęły Znicze Pamięci, w ramach akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym w dekadę stulecia odzyskania Niepodległości, organizowanej przez Grupę Wschód. Wśród kilkunastu osób przybyłych na nocną wyprawę byli członkowie Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, Związku Emerytów i Rencistów, Stowarzyszenia Chcę Żyć, Grupy Rekonstrukcji Historycznej Policja Państwowa ‘39 oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu.

Miejscem zbiórki był choroszczański Pomnik Niepodległości, zlokalizowany na Rynku 11 Listopada, skąd trzema pojazdami udano się na Plac im. księdza Adama Ostrowskiego w pobliże cmentarnej „Sinej Bramy”. Przy kaplicy pw. Ducha Świętego przy zapalonych zniczach odmówiona została modlitwa „Anioł Pański” za poległych za Ojczyznę w latach 1863-1921, a więc powstańców styczniowych, ofiar I wojny światowej (1914-1918) i wojny polsko bolszewickiej 1920 roku. Znicze zapłonęły również przy symbolicznej mogile poległych w II wojny światowej, grobie powstańca z 1983 r. Józefa Andruszkiewicza i Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie hołd oddano w Miejscu Pamięci Narodowej z okresu powstania styczniowego zw. Szubienicą, przy  Mogile Powstańczej (ul. Zastawie I) oraz Pomniku Polskiej Organizacji Wojskowej (skrzyżowanie ulic Lipowej i Sienkiewicza). Kolejnym etapem był Pomnik w Żółtkach z okolicznościowym tablicami dot. 1918 i 1939 roku. Na zakończenie przybyliśmy na Plac im. dr Zygmunta Brodowicza na chwilę skupienia przed zrewitalizowanym  Pomnikiem ofiar II wojny światowej.

Dla nas wszystkich było to prawdziwa lekcja historii. Serdecznie dziękuję wszystkim za udział w akcji Światło Pamięci Niezwyciężonym a w szczególności członkom GRH Policja Państwowa ‘39 – posterunkowej Annie Wonsewicz i nadkomisarzowi Cezaremu Wonsewiczowi. W ten nietypowy sposób chcieliśmy uczcić  Bohaterów Niepodległości.

Józef Waczyński

Fot. Paulina Krysiewicz

199 odsłon