Strzelecka Olmpiada Szkolna 17 czerwca


17 czerwca o godz. 9 w Strzelnicy Pnematycznej znajdującej się w Zespole Szkół w Choroszczy, prowadzonej przez Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość “Skała” odbędzie się Strzelecka Olimpiada Szkolna o Puchar Burmistrza Choroszczy.

W zawodach Strzeleckiej Olimpiady Szkolnej o Puchar Burmistrza Choroszczy mogą brać udział uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Ks Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy i Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy.

Wyniku uzyskane podczas tych zawodów będą wliczane każdej klasie do Sportowej Olimpiady Szkolnej. Każda klasa może wystawić do zawodów czterech zawodników (dwie dziewczyny i dwóch chłopaków). Przy większej ilości chętnych z danej klasy będą liczone najlepsze wyniki. Mniejsza ilość zawodników zawodników z klasy nie wyklucza udziału innych.

Treningi przed zawodami odbywają się w każdy piątek w godz. 16-19 na strzelnicy. Do udziału młodzieży w treningach i zawodach potrzebna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna albo obecność wraz z opiekunem na zawodach. Udział w treningach i zawodach jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczniów na zawody przyjmuje nauczyciel W-F p. Bogusław Bogacewicz oraz opiekun strzelnicy p. Piotr Waczyński.

Zachęcamy również rodziców, by sprawdzili swoje umiejętności strzeleckie. Rodzice uczniów mogą podnieść łączną punktację klasy w Sportowej Olimpiadzie Szkolnej uczestnicząc w strzelaniu w tym samym dniu, tj. 17 czerwca w godzinach 16-19.

Zawody są organizowane po raz kolejny przez Stowarzyszenie Pamieć i Tożsamość Skała i Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu. Zawody są ponadto realizowane w ramach dotacji udzielonej przez Gminę Choroszcz Stowarzyszeniu. ZAPRASZAMY! Dorośli będą mogli powalczyć  o Puchar Burmistrza w zawodach, które zostaną zorganizowane w ramach Dni Choroszczy – szczegóły niebawem!

strzelecka-olimpiada-szkoln