Staże w instytucjach kultury jako inwestycja w przyszłość


Staże w instytucjach kultury to ogólnokrajowy projekt Narodowego Centrum Kultury, który od kilkunastu lat łączy studentów i absolwentów studiów artystycznych i humanistycznych oraz organizacje działające w sektorze kultury. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jako jedna z nielicznych placówek na Podlasiu ma przyjemność od kilku lat brać aktywny udział w tym programie, ukazując stażystom warsztat i zaplecze pracy w kulturze oraz umożliwiając im realizację własnych projektów i pomysłów.

Dzięki otwartości Przemysława Waczyńskiego, który jest dyrektorem M-GCKiS oraz staraniom całego zespołu stażyści przybywają do Choroszczy. Trzy edycje tego projektu: letnia, wiosenna i jesienno-zimowa rokrocznie przyciągają do Centrum osoby zainteresowane animacją i pracą w sektorze kultury, który zagarnia do własnej domeny coraz to nowe obszary związane z „kulturą”, takie jak Internet, technologie multimedialne, turystykę czy rozrywkę. Im go więcej w danej gospodarce, tym lepiej świadczy to o jej poziomie rozwoju, kreatywności, innowacyjności oraz szansach na przyszłość.

W instytucjach kultury młodzi animatorzy poznają przede wszystkim potrzeby mieszkańców i ich oczekiwania płynące z różnego postrzegania i adoptowania kultury. To przede wszystkim z lokalnego zapotrzebowania powstają scenariusze najciekawszych wydarzeń i spotkań. Stażyści uczą się zasad funkcjonowania placówki od zaplecza, poznając różne etapy animacji kultury począwszy od przygotowania sali i zorganizowania przestrzeni oraz miejsc siedzących na przybycie gości do zaplanowania i przeprowadzenia wykreowanego przez siebie wydarzenia. Podczas pracy w Centrum stażyści uczestniczą w spotkaniach i dyskusjach zespołu, dotyczących impez i wydarzeń podyktowanych przez kalendarz kulturalny. Pod czujnym okiem instruktorów oraz przy współpracy całej załogi szlifują umiejętności planowania, promowania i koordynowania spotkań kulturalnych oraz warsztatów plastycznych. Poznają tajniki fotografii, projektowania plakatów, tworzenia interesujących tekstów prasowych i banerów na strony internetowe czy do lokalnych gazet.

Staże w instytucjach kultury to przede wszystkim ludzie… z ogromną pasją. Ludzie, którzy niczym zgrana orkiestra, prężnie pracują i kreatywnie działają w domach i ośrodkach kultury, muzeach i fundacjach, stwarzając lokalnie mieszkańcom – odbiorcom kultury różne możliwości spędzania wolnego czasu. Dzieląc się swoim doświadczeniem i umiejętnościami oraz pokazując zasady funkcjonowania i specyfikę pracy w instytucjach kultury, przekazują solidny warsztat pracy, pogłębiają wrażliwość i świadomość kulturalną ale przede wszystkim szkolą młodą kadrę. Z drugiej strony staże to także ludziestażyści i wolontariusze, którzy w ramach bezpłatnej pracy pomagają instytucjom kultury w realizacji bieżących zadań ale też urzeczywistniają własne przedsięwzięcia i rozwijają własne zainteresowania, organizując zajęcia plastyczne skierowane do dzieci i młodzieży, warsztaty tematyczne dla dorosłych np. bożonarodzeniowe czy wielkanocne, spotkania poetyckie, wernisaże fotografii i tym podobne.

W rozmowie z byłymi stażystkami NCK zapytałam, co sądzą o udziale w projekcie i jak go oceniają? Jak podkreślają sami beneficjenci, podczas odbywania stażu nie czują się już całkiem „zieloni” w wybranej przez siebie profesji. Stażyści, którzy uczestniczyli w projekcie oceniają go bardzo pozytwynie, wskazując na wiele korzyści z niego płynących. Renata Dziemiańczyk to ubiegłoroczna uczestniczka letniej edycji programu Staże w instytucjach kultury. Zapytana o wrażenia związane z pracą, wyznała, że z zadowoleniem i satysfakcją wspomina współpracę oraz chwile spedzone w M-GCKiS w Choroszczy. Był dla niej owocny czas, który spędziła pracowicie, organizując między innymi autorskie warsztaty plastyczne dla dzieci pt. Wielki Bal u Hetmanowej, współorganizując wystawę fotograficzną, pisząc i publikując relacje z wydarzeń, które miały miejsce w Centrum. Podczas stażu miała okazję zobaczyć pracę i funkcjonowanie domu kultury od podszewki, poznać plusy i minusy zarządzania taką placówką.

Dla Eweliny Dzieszuty, kolejnej stażystki, która skorzystała z projektu i wykazywała się umiejętnościami na obszarze choroszczańskiej kutlury, staże są nade wszystko szansą dla młodych ludzi, rozpoczynających karierę zawodową do zdobycia praktycznych umiejętności i doświadczenia, które zwiększają kompetencje zawodowe na rynku pracy. Według nej każde takie doświadczenie wiele uczy i na pewno procentuje w przyszłości, tak jak w jej przypadku zdobyciem upragnionej pracy. Ewelina jest historykiem z wykształcenia a praca kustosza na Zamku w Tykocinie jest jej zawodowym spełnieniem.

Obie animatorki kultury zostały zakwalifikowane na drodze konkursu do elitarnego szkolenia dla stażystów zorganizowanego przez Narodowe Centrum Kultury, które miało miejsce w zabtykowym pałacu w Radziejowicach. Były to cztery niezwykłe, listopadowe dni spędzone wśród ludzi, ktorych łączą wspólne zainteresowania i pasje. Na uwagę zasługiwali szkoleniowcy, ktorymi były osoby z wieloletnim doświadczeniem pracy na niwie kultury. W trakcie zajęć warsztatowych stażyści uczyli się wystąpień publicznych. Poprzez występy przed kamerą i pod czujnym okiem Moniki Klonowskiej mieli okazję zobaczyć, jak zachowują się w stresujących sytuacjach. Było to bardzo pomocne ćwiczenie skutecznej walki z tremą. Ciekawe zajęcia z zakresu kultury i biznesu przeprowadził Andrzej Smoliński.

Stare powiedzenie mówi, że ”nauka nie idzie w las…” a ja dodatkowo dopowiem, że na naukę nigdy nie jest za późno. Ważne w zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętności są wrodzone predyspozycje ale moim zdaniem w rozwoju osobistym chodzi przede wszystkim o samozaparcie oraz pokonywanie własnych słabości i braków.

Będąc mamą dwójki dzieci, po długiej przerwie zawodowej zadecydowałam wrócić na rynek pracy. Program Staże w instytucjach kultury stał się dla mnie szansą na zdobycie doświadczenia i pewności siebie, ukierunkował mnie na osiągnięcie celu zawodowego oraz rozbudził pasje i umożliwił ich rozwijanie. Praca z dziećmi oraz prowadzenie warsztatów plastycznych dały mi ogromną radość i satysfakcję oraz potwierdziły potencjał twórczy, który od lat drzemał we mnie. Był to także czas, który umożliwił mi sprawdzenie samej siebie i zweryfikowanie własnych umiejętności. Praca w domu kultury uświadomiła mi, że są obszary w których potrafię zabłysnąć i takie, w których sukces nie jest mi pisany lub wymaga większego nakładu pracy. Uważam, że w życiu bardzo ważne jest szukanie różnych ścieżek samorealizacji a staż to nie tylko ciekawa pozycja w CV ale przede wszystkim inwestycja w siebie i własną przyszłość. Jest to nie tylko szansa na zdobycie nowych doświadczeń, poznanie nowych ludzi i środowiska ale nade wszystko wejście na rynek pracy.

Katarzyna Kudyk/stażysta NCK

265 odsłon