Startuje konkurs „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody” – do wygrania 14 rowerów!


Burmistrz Choroszczy, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz Urząd Miejski zapraszają dzieci i młodzież mieszkającą na terenie gminy Choroszcz do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej pt. „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”. Nagrodami głównymi jest 14 rowerów!

Patronat medialny nad konkursem pełnią “Gazeta w Choroszczy”, “Głos Choroszczy” i Twoja Telewizja Regionalna.Konkurs jest realizowany w ramach zadania pn. “Eko Dzień Dziecka” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zasady konkursu są proste, oto one:REGULAMIN KONKURSU „Dziesięć zasad przyjaciela przyrody”

1. Kategorie uczestników to grupy:

– przedszkolna (4-6 lat)

– szkolna młodsza (7-11 lat)

– szkolna starsza (12-16 lat)

2. W pracach pomagają rodzice w zakresie technicznym (wykonanie zdjęć w kat. przedszkolnej i szkolnej młodszej oraz w zakresie technicznym – nagranie zdjęć we wszystkich kategoriach).

3. Termin składania prac to 1 IV – 15 V 2017.

4. Zadaniem uczestników jest opracowanie dziesięciu zasad przyjaciela przyrody – powinny to być proste, zrozumiałe hasła, slogany.

5. Każde hasło musi być zilustrowane jednym zdjęciem pokazującym „przyjaciela przyrody” tj. dziecko będące kierownikiem pracy w działaniu będącym realizacją zasady.
Każde zdjęcie musi być zatytułowane tak, jak brzmi zasada oraz musi być opatrzone numerem porządkowym od 1 do 10.
Zdjęcia muszą być zapisane w formacie .jpg i mieć nie mniej niż 1600 px w dłuższym boku.

6. Hasła zdjęcia i skan podpisanej ręcznie karty należy przesłać na adres: kultura@choroszcz.pl, w temacie listu należy wpisać “KONKURS X ZASAD”. Przypominamy: termin nadsyłania prac mija 15 maja 2017.

7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na festynie Eko Dzień Dziecka 4 czerwca na Błoniach Jana Pawła II w Choroszczy i w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy w dniach 5-14 czerwca 2017.

8. Opiekun dziecka wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska dziecka oraz publikację pracy konkursowej w przypadku zajęcia miejsca nagradzanego oraz na publikację wizerunku dziecka w związku z odebraniem nagrody.

9. Nagrodami będą indywidualne nagrody: 6 rowerów z kaskami w kat. przedszkolnej, w pozostałych po 4 rowery, razem 14 sztuk rowerów ze stopkami, w każdej kategorii taka sama ilość rowerów zostanie przyznana dziewczynkom i chłopcom.

10. Karta konkursowa do pobrania.

eko dzień dziecka konkurs x zasad

M-GCKiS, graf. na motywie pixabay.com

67 odsłon