Remont w siedzibie M-GCKiS – aktualizacja


PRZYPOMINAMY!

Z uwagi na prace remontowe oraz przeprowadzane inwentaryzacje zbiorów biblioteka w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy pozostaje tymczasowo zamknięta dla czytelników. Zajęcia odbywają się na I piętrze budynku, tam też tymczasowo znajduje się biuro instytucji.
 
Działania biblioteki zostały zawieszone – nie odbywają się więc wypożyczenia ani zwroty.
System wprawdzie automatycznie będzie powiadamiał czytelników o konieczności zwrotu, ale na czas remontu terminy te nie obowiązują. Można za to ciągle korzystać z kodów dostępu do platformy Legimi z książkami elektronicznymi, wysyłając mail z zapytaniem o kod na adres: biblioteka@choroszcz.pl
 
 
Bez większych zmian i zgodnie z zaplanowanym harmonogramem odbywają się natomiast zajęcia w M-GCKiS.
Jedynie niektóre z nich zostały tymczasowo przeniesione do pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze budynku – gdzie znajduje się Centrum Usług Wspólnych. Z początkiem kwietnia przeniesione zostało tam też chwilowo biuro M-GCKiS. Drzwi od frontu budynku zostały na czas prac zamknięte, a wejście możliwe jest jedynie od strony CUW (tył kamienicy).
W związku z tym uczestnicy zajęć oraz odbiorcy Centrum proszeni są o poruszanie się po budynku zgodnie z komunikatami umieszczanymi na drzwiach zewnętrznych. Mimo wszystko M-GCKiS zapewnia, że nie wpłynie to znacząco na propozycje kulturalne w najbliższych tygodniach.
 
Wszelkie aktualizacje będą zamieszczane na stronie www.kultura.choroszcz.pl i na fanpage’u facebookowym Centrum.
 
339 odsłon