Poszukujemy pracownika na Orlik


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy poszukuje pracownika na nasz choroszczański “orlik”. Zatrudnienie na podstawie umowy-zlecenie, praca od kwietnia w soboty i niedziele w godzinach 11:00-19:00, a także podczas wydarzeń organizowanych przez M-GCKiS. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres sport@choroszcz.pl do 18 marca.