Poniedziałkowe spotkanie z historią – Jerzy Kudelski 7 maja 2018.


na-stronę-1000x350

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Choroszczy zapraszają na kolejne spotkanie w ramach cyklu „Poniedziałkowe spotkanie z historią”. Gościem spotkania będzie Jerzy Kudelski – Żołnierz, publicysta, społecznik, którego ród wywodzi się z Choroszczy. Podczas spotkania poruszone będą tematy związane z II Wojną Światową na Białostoczyźnie.

Spotkanie odbędzie 7 maja o godzinie 17.00 w Miesjko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

Jerzy Kudelski emeryt-senior, ród swój po ojcu Stanisławie wywodzi z m. Choroszczy.

W latach II wojny światowej – członek ruchu oporu w Tajnej Organizacji Nauczania (TON) w Białymstoku, odznaczony Odznaką TON przez resort oświaty. Absolwent prawa UW. Wieloletni pracownik nadzoru prawnego, wojewódzkich służb urządzeniowo-rolnych w Białymstoku.

Absolwent Szkoły Podoficerskiej przy Wyższej Szkole Piechoty w Rembertowie. W 1983 roku wyróżniony Dyplomem przez gen. Ksawerego Florianowicza – Prezesa Komitetu Budowy Pomnika Jazdy Polskiej, za współudział w budowie Pomnika 1000-lecia Jazdy Polskiej w Warszawie. Autor książki: Śladami szwadronów (1995) wydanej przy współpracy i pomocy Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu oraz książki Wspomnienia i zapiski (2001).

W 1993 roku uhonorowany Dyplomem Kierownictwa Sądu Rejonowego w Białymstoku za wieloletnią pracę społecznego Kuratora Rodzinnego w resocjalizacji i wychowaniu młodzieży ze środowisk kryminogennych.

W 2015 roku uhonorowany dyplomem przez Dyrekcję Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku za wieloletnią redakcyjną współpracę dla miesięcznika „Z zabłudowskiej ziemi” oraz „Rocznika Zabłudowskiego”, gdzie zamieszczał fragmenty własnych przeżyć sprzed 1939 roku, wojny obronnej, okresu okupacji sowieckiej i niemieckiej, konspiracji oraz epizodyczne doświadczenia frontowe z II wojny światowej.

Autor licznych artykułów o tematyce historyczno-wojskowej na łamach „Kuriera Porannego” i regionalnych czasopism: „Na Zukos” oraz „Z zabłudowskiej ziemi” w latach 2003-2017. Pomimo sędziwego wieku nadal pracuje piórem i udziela się w środowiskach historyczno-wojskowych m. Białegostoku.

Poniedziałkowe spotkania z historią

Poniedziałkowe spotkania z historią to wspólna inicjatywa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Jej celem jest poznawanie lokalnej historii, zgłębianie wiedzy na temat naszej małej ojczyzny, rozbudzanie fascynacji tak bliską historią. W jeden poniedziałek miesiąca będą odbywać się spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy wnieśli do dziejów historycznych niezwykły wkład, którzy badają, chronią i popularyzują przeszłość naszego regionu. Chcemy, by opowieści o wydarzeniach z przeszłości nie zostały zapomniane, by przekazywać je dalszym pokoleniom. To dzięki pokazywaniu dawnych wydarzeń w bardzo konkretnej przestrzeni możliwe jest zbliżenie się do historii – nierzadko jest to pierwszy krok do zainteresowania się na poważnie tym, co było kiedyś. Bliskie jest nam przyglądanie się społecznemu funkcjonowaniu historii, stąd też zawsze staramy się zwracać uwagę również na jego wymiar lokalny. Chcemy wreszcie popularyzować dobre praktyki – zbierać informacje o inicjatywach powiązanych z historią lokalną. Najbliższe spotkanie już 7 maja 2018.

loga choroszcz wyzwolona

337 odsłon