Pokaz filmu “Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon” za nami


2 grudnia 2016 roku w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbył się pokaz filmu “Bogurodzica. Szklakiem podlaskich ikon” oraz spotkanie z twórcami filmu.

Film “Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon” to niezwykła podróż po Podlasiu. W obrazie Piotra Łozowika, twórcy filmu, nasz region, znany jako kraina żubra, został ukazany w zupełnie innym wymiarze. Tematyka filmu jest skupiona wokół postaci Bogurodzicy, której wizerunek prezentowany jest na wielu ikonach, obecnych w naszej codzienności. Bowiem ikona, choć kojarzona z obrządkiem wschodnim chrześcijaństwa, jest wspólną tradycją również dla katolików.

“Bogurodzica. Szlakiem podlaskich ikon” zabiera nas w podróż po nie tylko podlaskich sanktuariach. Dotyka tematyki związanej ze Świętą Górą Grabarką, przenosi nas do takich miejscowości, jak Bielsk Podlaskim czy Supraśl, gdzie ikony czczone są w cerkwiach i monasterach, wykracza też poza współczesne granice naszego państwa, by zaznaczyć ikoniczny wizerunek Matki Boskiej Ostrobramskiej. W filmie obecne są też świątynie białostockie. A z cały film przybliża nam tematykę ikony jako przedstawienia wizerunku Boga.

Film był okazją do spotkania z jego twórcami – Piotrem Łozowikiem, Stefanem Parachanowiczem oraz Krzysztofem Tyszką. Po projekcji zgromadzona widownia chętnie uczestniczyła w rozmowie z gośćmi, wykazała żywe zainteresowanie filmem i tematyką, przez którą wyraźnie przebijały się wartości i tradycje wspólne dla dwóch największych obrządków Podlasia.

Serdecznie dziękujemy twórcom filmu za przybycie do Choroszczy i prezentację tego wyjątkowego dzieła. Dziękujemy również zgromadzonym widzom i mamy nadzieję, że zawarty w obrazie przekaz pozostanie z nami na długo. Film powstał dzięki dofinansowaniu z Województwa Podlaskiego. Z pewnością jest wspaniałą wizytówką naszego regionu.

 

tekst: KG

foto: WJC