Podsumowanie konkursu na “Kreatywną kartkę wielkanocną”


Miejska Biblioteka Publiczna w Choroszczy wraz z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, oraz Gminą Choroszcz,  pod honorowym patronatem Burmistrza Choroszczy przeprowadziła konkurs na wykonanie kreatywnej kartki Wielkanocnej.

Konkurs wielkanocny wpisany już niejako w tradycję działalności Biblioteki, w tym roku miał przede wszystkim na celu wzbudzenie w uczestnikach kreatywności, świadomości ekologicznej, wrażliwości artystycznej, wzbogacenie warsztatu plastycznego, rozwijanie wyobraźni uczestników oraz propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi. Tegoroczny konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Choroszczy i skierowany był do wszystkich mieszkańców miasta i Gminy Choroszcz.

Prace konkursowe napływały do Organizatorów w dniach 01.03 – 22.03.2021. Na konkurs wpłynęła ponad setka prac, które zostały ocenione przez jury w składzie : Urszula Glińska – Przedstawicielka Urzędu Miejskiego w Choroszczy, Monika Tekielska – Chmielewska – przedstawicielka Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Paulina Krysiewicz – przedstawicielka Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jury stanęło przed trudnym wyborem, bowiem wszystkie prace były bardzo interesujące i w różnorodny sposób obrazowały tematykę konkursu. To dowiodło, jak mieszkańcy miasta i Gminy Choroszcz skłonni są do tworzenia czegoś nowego, oryginalnego, twórczego i pomysłowego.

Rozstrzygnięcie konkursu wielkanocnego odbyło się on-line w dn. 25.03.2021 na kanałach w mediach społecznościowych Biblioteki oraz MGCKiS . Laureatów ogłosił sam Burmistrz Choroszczy – Pan Robert Wardziński.

Jury wyłoniło następujących zwycięzców w poszczególnych kategoriach :

  • Przedszkolaki

Laureatka – Zuzanna S.

Wyróżnienia –

Jan S.
Zofia S.
Grzegorz S.
Łucja K.
Laura B.
Wiktoria Ł.
Zuzanna Ł.
Róża S.

  • Klasy I – III

Laureatka – Matylda Ż.

Wyróżnienia-

Kamila O.
Kornelia T.
Zuzanna S.
Weronika W.

  • Klasy IV – VIII

Laureatka – Weronika S.

Wyróżnienia –

Zuzanna L.
Judyta B.
Lena Z.
Alan S.

  • Młodzież szkół średnich oraz os. Dorosłe

Laureatki – Maria S. oraz Paulina Ł.

  • Kategoria Grupowa

Przedszkola:

Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II w Choroszczy,

Niepubliczne Przedszkole „Czerwone Serduszko” w Choroszczy

Szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

Szkoła Podstawowa w Złotorii

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym – zarówno za udział w konkursie – jak i opiekę merytoryczną nad uczestnikami konkursu – Szkole Podstawowej w Choroszczy, zarówno świetlicy jak i opiekunom poszczególnych klas, Szkole Podstawowej w Złotorii, Przedszkolu Samorządowemu w Choroszczy oraz Niepublicznemu Przedszkolu Czerwone Serduszko.

Zachęcamy do śledzenia naszych poczynień oraz inicjatyw skierowanych do mieszkańców miasta i gminy Choroszcz, oraz do odwiedzania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Choroszczy, która jest cały czas otwarta na Czytelników i Czytelniczki.

PK

528 odsłon