Pippi Pończoszanka – ewaluacja


Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy było jednym z osiemanstu ośrodków kultury w Polsce, biorących udział w tegorocznej edycji projektu Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego pt.: “Lato w teatrze”.

“Lato w teatrze” jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najważniejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chciałyby zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem spektaklu.

W tym roku w okresie wakacyjnym odwiedził nas wielki namiot cyrkowy z przedstawieniem “Pippi Pończoszanka”, oprócz imponującego spektaklu odbyły się także warsztaty dla dzieci oraz parada ulicami Choroszczy.

6 października przedstawiciele naszego Centrum Kultury brali udział w spotkaniu podsumowującym cały projekt. Wydarzenie to miało miejsce w Warszawie w siedzibie Instytutu Teatralnego. Na początku została dokonana ewaluacja projektu “Pippi Pończoszanka”, natomiast wieczorem mogliśmy obejrzeć spekatkl “Ojciec” w teatrze Ateneum.

Było to niezwykle inspirujące spotkanie, które z pewnością zaowocuje kolejnymi działaniami teatralnymi w naszym mieście.

                                                                                                Tekst: AK/M-GCKiS

                                                                                                 Foto: Alicja Szulc

52 odsłon