W Dniu Edukacji Narodowej…


Wszystkim edukatorom i edukatorom niezależnie od nazwy stanowiska, osobom zajmującym się wychowaniem i edukacją w placówkach publicznych i prywatnych, w szkołach, przedszkolach, uczelniach wyższych, ośrodkach kultury, klubach, bibliotekach, muzeach, galeriach jak też we własnych domach życzymy satysfakcji z pracy, poczucia, że robicie coś bardzo ważnego. Od Was w wielkiej mierze zależy przyszłość narodu, poczucie wartości waszych podopiecznych, ich kompetencje zawodowe, osobiste, społeczne.

Przy całym tym patosie nie traćcie poczucia humoru, elastyczności i dystansu do programów, papierów, do systemu. Uczmy się od siebie nawzajem. Dobrze wiecie ile mądrości jest w dziecku.