OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL „Jesteśmy Wolni”


PRZEGLĄD FESTIWALOWY „O, Ziemio Polska – z pieśnią i piosenką do Niepodległości” 8-28 października 2018 r. Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jest partnerem w projekcie “Jesteśmy wolni”, którego liderem jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Przegląd organizowany jest na terenie 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, śląskiego.
Celem Przeglądu jest budowanie poczucia wspólnoty i przynależności narodowej oraz przygotowanie uczestników i odbiorców do radosnego i aktywnego świętowania Dnia Niepodległości poprzez:
a) zachęcanie dzieci i młodzieży do poznawania historii lokalnej – małych ojczyzn,
b) poznanie i utrwalenie repertuaru polskich pieśni i piosenek religijnych, rycerskich, staropolskich, żołnierskich, historycznych, patriotycznych, mówiących o miłości do ojczyzny,
c) wspieranie wychowania patriotycznego młodego i starszego pokolenia przez formy aktywności artystycznej,
d) kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
e) budowanie podstaw patriotyzmu,
f) poszukiwanie właściwych form wyrazu artystycznego dla wykonawstwa pieśni narodowych i patriotycznych,
g) upamiętnienie postaci bohaterów narodowych.
W ramach Przeglądu Festiwalowego zostaną zorganizowane prezentacje festiwalowe i wydarzenia towarzyszące: koncerty, wykłady historyczne, warsztaty wokalne, wystawy fotograficzne i malarstwa, prezentacje literackiej twórczości patriotycznej lokalnych twórców.
W Przeglądzie Festiwalowym mogą wziąć udział: soliści, duety, zespoły wokalne i zespoły wokalno-instrumentalne (do 25 osób).

Zgłoszenia przyjmowane są w terminie od 7 września do 5 października 2018 rokui.

Eliminacje w Choroszczy odbędą się 11 października!

Koncert galowy zaplanowany jest na 28 października o godz. 19:00 w sali widowiskowej w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

Szczegóły także w linku 

Ważne dokumenty do pobrania:

Regulamin Przeglądu Festiwalowego

Karta zgłoszeniowa

Utwory Obowiązkowe Przeglądu Festiwalowego

Załącznik 1a

Załącznik 1b

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy jest oficjalnym partnerem

Ogólnopolskiego Festiwalu “Jesteśmy Wolni”

50 odsłon