Budżet Obywatelski 2020: Oddaj głos na Centrum!


Wkrótce rozpoczną się konsultacje Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. Prosimy Was o oddanie głosu w Budżecie Obywatelskim na projekt REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE AULI M-GCKIS. Zrealizowanie projektu służyć będzie wszystkim mieszkańcom!

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wiele przedsięwzięć przeprowadza w oparciu o zgłaszane potrzeby mieszkańców. Jeżeli jest w stanie zawsze wspiera lub wdraża pomysły obywateli. Nasza strategia działania ma model partycypacyjny, dlatego wprowadziliśmy w życie wiele działań i inicjatyw, które zostały zgłoszone przez mieszkańców (zajęcia fitness dla seniorów, uruchomienie zajęć fitness open na Orliku w okresie letnim, zajęcia baletowe i szachowe, naukę gry na gitarze, zajęcia fotograficzne, seanse kinowe, a także wiele inicjatyw w terenie). Z chęcią wspieramy imprezy i wydarzenia na trenie miasta i gminy Choroszcz, o co często proszą mieszkańcy. 

Bezpłatnie udostępniamy pomieszczenia i obiekty na spotkania stowarzyszeniom, zespołom, urzędowi, piłkarzom, szkołom, harcerzom, wędkarzom, wspólnotom parafialnym i wielu innym grupom działającym na terenie naszej gminy. By być jeszcze bliżej mieszkańców i wychodzić im naprzeciw dołączyliśmy do elitarnego grona Domów Kultury+. Udział w tym programie pozwolił nam na przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców, a pozyskane środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie inicjatyw, które są w trakcie realizacji. Dzięki naszej pasji, jaką jest nasza praca, umiejętnościom i zapale jesteśmy w stanie wspierać wiele działań i realizować pomysły mieszkańców. 

Cały szereg wydarzeń możemy zorganizować bez ponoszenia kosztów dzięki zasobom i sprzętowi, który mamy na wyposażeniu. Tak więc wspieramy i realizujemy inicjatywy mieszkańców korzystając z profesjonalnych programów komputerowych, sprzętu foto-video, namiotów, krzeseł. Aktualnie największą potrzebą jest dokończenie remontu auli M-GCKIS w Choroszczy, poprzez zamontowanie automatycznych rolet pozwalających na całkowite zaciemnienie sali, montaż głośników ściennych, a także zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji.

Aula w M-GCKiS od 5 lat służy mieszkańcom Choroszczy, to na niej odbywają się zajęcia fitness, tańca towarzyskiego oraz nowoczesnego czy baletu. Tutaj organizowane są Sesje Rady Miejskiej oraz uroczystości nie tylko M-GCKiS ale także organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Choroszcz. Odbywają się spektakle teatralne, koncerty i wiele innych inicjatyw. Celem projektu jest dokończenie remontu polegającego na odświeżeniu ścian farbą oraz instalacji elektronicznych rolet i głośników ściennych. Przy wcześniejszym remoncie została przygotowana infrastruktura do montażu tych urządzeń. Z racji wielu odbywających się wydarzeń na auli niezbędne jest doposażenie auli w rolety oraz głośniki, niezbędny jest także zakup urządzeń wspomagających organizację spotkań konferencyjnych.

Dlatego pracownik Centrum Kultury i Sportu Adam Kamieński złożył projekt do Budżetu Obywatelskiego, który zakłada realizacje. Planowana inwestycja pozwoli nam na realizowanie aktualnych wydarzeń na należytym poziomie oraz na organizacje wielu nowych. 

Głosować będzie można od poniedziałku 30 września  poniedziałku 14 października. Karty do głosowania będą dostępne w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz w Urzędzie Miejskim w Choroszczy. W głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy i mieszkanki Choroszczy.

Zwracamy się z prośbą o poparcie projektu „REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE AULI M-GCKIS”. Każdy głos jest dla nas ważny, a realizacja projektu przysłuży się wszystkim mieszkańcom, co będzie dla całej społeczności gminy Choroszcz największą wygraną!

Dyrektor i Zespół M-GCKiS

 

30 odsłon