Liczy się kadr, czyli o warsztatach fotograficznych dla początkujących ciąg dalszy


warsztaty foto emilia

Liczy się kadr, czyli o warsztatach fotograficznych dla początkujących ciąg dalszy.

Uczestnicy warsztatów fotograficznych dla początkujących o kadrowaniu w ciągu trzech zajęć poznali między innymi regułę trójpodziału, kompozycję diagonalną, rodzaje perspektyw, zasady fotografowania człowieka w tym plan pełny, amerykański zbliżenie, światło i tło.

Każde zajęcia otwiera projekcja fotografii nadesłanych przez uczestników w ramach pracy domowej. Na tym etapie warsztatu prowadzona jest dyskusja na temat tychże zdjęć. Jest to swego rodzaju powtórzenie, utrwalenie wiadomości z lekcji ostatniej (i poprzednich) ale także lepsze, wzajemne poznanie uczestników.

Całe zajęcia odbywają się w przyjaznej, otwartej atmosferze. Uczestnicy uczą się od siebie wzajemnie, komentując, odgadując co autor fotografii chciał przekazać. Każdej lekcji prezentowane fotografie wykonane przez słuchaczy budzą zainteresowanie, zachwycają, czasem zaskakują np. zdjęcie wykonane przez P. Annę, pokazujące mała tabliczkę ostrzegawczą umieszczoną na trawniku mówiąca o sprzątaniu po swoim psie przy zastosowaniu perspektywy żabiej urosła do wymiarów wielkiego bilbordu, lub kwiat sfotografowany przez P. Monikę z perspektywy lotu ptaka odsłonił całkiem inne swoje oblicze. Wyłoniła się piękna roślina o ciekawej strukturze i palecie barw.

Za tydzień zajęcia otworzy dyskusja na temat zdjęć portretowych nadesłanych przez słuchaczy, które będą podsumowaniem lekcji 3 o fotografowaniu człowieka.

 

Emilia Kosakowska