Konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”, projekt badawczy „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”


Zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”, która odbędzie się w Choroszczy w sobotę 7 X 2017, w setną rocznicę założenia Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej.

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów i młodych badaczy oraz grona regionalistów i ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenie będzie uzupełnione wystawami okolicznościowymi oraz promocją albumu będącego owocem projektu badawczego „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy,

karta zaproszenia,

plakat konferencji,

plakat projektu badawczego.

Do udziału w konferencji i w projekcie badawczym zapraszają: Fundacja Pole Kultury, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Zakład Badań Interdyscyplinarnych, Instytut Historii i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Białymstoku, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała oraz Choroszcz Miniona.

Szczegółowych informacji o obu wydarzeniach udziela koordynator – mgr Wojciech Jan Cymbalisty, tel. 506604261.

Więcej o przedsięwzięciach:

Ogólnopolska konferencja naukowa

„Polskie tradycje niepodległościowe

Choroszczy i okolic.

Historia, antropologia, literatura”

Konferencja odbędzie się w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy /ul. H. Sienkiewicza 29/ w dokładną dzienną setną rocznicę założenia Komendy Lokalnej Choroszcz Polskiej Organizacji Wojskowej, w roku 510. rocznicy lokacji Choroszczy oraz na rok przed setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Wydarzenie stanowi część dwudniowych obchodów stulecia założenia POW w Choroszczy, nad którymi patronat honorowy sprawuje Burmistrz Choroszczy. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do studentów i młodych badaczy oraz grona regionalistów i ma charakter interdyscyplinarny. Wydarzenie będzie uzupełnione wystawami okolicznościowymi oraz promocją albumu będącego owocem projektu badawczego „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy”.

Zagadnienia badawcze dotyczą polskich tradycji niepodległościowych na terenie „małej ojczyzny” jaką stanowi gmina Choroszcz w jej współczesnych oraz w międzywojennych granicach wraz z najbliższym sąsiedztwem, a zwłaszcza:

– historii udziału lokalnej społeczności w powstaniach narodowych, działalności konspiracyjnej;

– postaci tworzących organizacje niepodległościowe, zwłaszcza w latach 1914-1919;

– kulturowych form upamiętnienia dokonań, osób i tradycji a także sposobów wskrzeszania dyskursu patriotycznego w latach zaborów, zsyłek i okupacji;

– zapisu w literaturze polskich wątków narodowowyzwoleńczych związanych z Choroszczą i okolicami;

– obecności polskich tradycji niepodległościowych w Choroszczy i okolicach w mediach oraz w życiu lokalnych wspólnot wiejskich, osiedlowych, grup formalnych i w szkołach w ujęciu antropologicznym.

Zapraszamy serdecznie do Choroszczy!

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 3 września 2017 roku.

Zgłoszenie zawierające tytuł wystąpienia i krótki abstrakt (około 300 słów) należy przesłać na adres

polekultury@gmail.com

Informacje o przyjęciu zgłoszenia zostaną przesłane do 10 września 2017 roku, warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie referatu do końca września 2017 roku. Zmiany w tekście, uzupełnienia i ewentualne poprawki autorzy mogą nanosić do 15 października 2017 roku.

Wybrane artykuły zostaną opublikowane w recenzowanym, punktowanym tomie pokonferencyjnym, który ukaże się w połowie grudnia 2017 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Zapraszamy do udziału

w projekcie badawczym

„Bohaterowie sprzed stu lat.

Portret zbiorowy”

 

Projekt jest adresowany do młodych badaczy historii, antropologii i literatury oraz mieszkańców województwa podlaskiego zainteresowanych dziejami regionu i polską tradycją.

Zadaniem uczestnika projektu jest opis działalności osoby, która była zaangażowana w walkę o niepodległość II RP w latach I wojny światowej i w okresie 1919-1921 i była związana biograficzne z terenem Choroszczy i okolic. Formy zaangażowania były różne – na kartach historii choroskiej małej ojczyzny zapisali się żołnierze, ochotnicy, peowiacy czy konspiratorzy. Pragniemy zbadać, jak trwała jest pamięć o patriotycznych postawach.

Praca powinna składać się z tekstu o objętości do 3000 znaków, mile widziane jest dołączenie skanu archiwalnego zdjęcia w rozdzielczości 300 DPI.

Prace będzie oceniać komitet organizacyjny konferencji. Autorzy prac zakwalifikowanych do druku otrzymają książkę Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy będącą owocem projektu oraz okolicznościowe nagrody – upominki.

Prace należy składać

do 3 września 2017 roku

w wersji cyfrowej (tekst, zdjęcie i oświadczenie o udziale w projekcie)

na adres e-mailowy fundacji:

polekultury@gmail.com

 

Prace można też dostarczyć w formie wydruku dostarczanego do 14 sierpnia 2017 roku

 na adres:

Fundacja Pole Kultury

Rogówek 4, 16-070 Choroszcz

 

Wernisaż wystawy nadesłanych prac i spotkanie promujące książkę z wynikami projektu odbędzie się 7 października 2017 w Choroszczy w gmachu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Ogólnopolskiej konferencji naukowej „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura”.

Zapraszamy do udziału!

 Organizatorzy

Szczegółowych informacji o obu wydarzeniach udziela koordynator – mgr Wojciech Jan Cymbalisty, tel. 506604261.

Zadanie publiczne pn. Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura” zostało dofinansowane ze środków gminy Choroszcz.

 

Zadanie publiczne pn. Ogólnopolska konferencja naukowa „Polskie tradycje niepodległościowe Choroszczy i okolic. Historia, antropologia, literatura” – projekt badawczy „Bohaterowie sprzed stu lat. Portret zbiorowy” zostało dofinansowane ze środków budżetu województwa podlaskiego.

84 odsłon