Jubileusz Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy


W 2019 roku Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy świętuje swój Jubileusz. Czterdzieści lat temu, 29 marca 1979 roku, na zebraniu organizacyjnym zostało powołane stowarzyszenie grupujące miłośników naszego historycznego miasteczka – Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

Jego organizatorem był dr Tomasz Tołwiński, który przez kilkanaście lat był prezesem tego stowarzyszenia. Towarzystwo mimo różnych zawirowań i zmian kadrowych przetrwało próbę czasu. Dlatego też miłośnicy naszego grodu zapraszają w dniu 27 kwietnia (sobota) br. o godz. 17.00 do auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu na swój Jubileusz 40-lecia. Prezes zarządu Towarzystwa skomentuje 40-letnią działalność stowarzyszenia w połączeniu z prezentacją multimedialną. W programie przewidziano wernisaż okolicznościowej wystawy „40 lat minęło…Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 1979-2019” na którą złoży się część fotograficzna, pokaz kolekcjonerski oraz prezentacja książek, czasopism i druków ulotnych, których autorami lub współautorami byli członkowie tego stowarzyszenia. Przy kawie i herbatce będzie też okazja do przypomnienia osób zasłużonych dla Choroszczy i Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Wstęp wolny!

Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy 1979-2019

W 1976 roku postanowiono utworzyć Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy. Niestety, ta inicjatywa nie przetrwała próby czasu. Trzy lat później, 29 marca 1979 roku odbyło się zebranie organizacyjne Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy. Ustalone zostały kierunki działania i wkrótce wybrano władze Stowarzyszenia. Przez 17 lat prezesem zarządu TPCh był jego organizator dr Tomasz Tołwiński (zmarł 23 lutego 1996 r.). Po jego rezygnacji funkcję prezesa krótko sprawował Jan Adamski (aktualnie wiceprezes), po nim Wanda Jankowska. Od kilkunastu lat prezesem zarządu TPCh jest Józef Waczyński. Zgodnie ze statutem „Celem działalności Towarzystwa jest kontynuowanie chlubnych tradycji historycznych regionu, rozwijanie jego kultury i zapewnianie mu poczesnego miejsca w życiu kulturalnym województwa i kraju”, promocja tzw. „Małej Ojczyzny”. Do najważniejszych inicjatyw Towarzystwa zaliczyć należy organizację I Dni Choroszczy (2-3.10.1982 r.), upamiętnianie i oznakowanie Miejsc Pamięci Narodowej (1984 r.), budowa Pomnika Powstania Styczniowego (1984 i 1989), współpraca przy obchodach 100. rocznicy utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Choroszczy (2012 r.), 500-lecia Choroszczy (2007 r.), 100. rocznicy powstania Komendy Lokalnej Polskiej Organizacji Wojskowej (październik 2017 r.) i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Choroszcz (luty 2019 r.). Ale społeczna działalność członków Towarzystwa to nie tylko konferencje i sympozja naukowe, wystawy, wyjazdy szkoleniowe i turystyczne, imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne, comiesięczne spotkania. To również zrealizowane przez samorząd inicjatywy dot. nazewnictwa ulic, ustalenia herbu, flagi i hejnału Choroszczy, pieczęci Rady Miejskiej, promocja miasta i gminy w środkach masowego przekazu itd.

Józef Waczyński

229 odsłon