Jarmark Dominikański – rozeznanie rynku – ochrona


Choroszcz, 02.07.2024 r.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty realizacji usługi polegającej na ochronie fizycznej osób i mienia w trakcie imprezy niemasowej „Jarmark Dominikański” w dn. 04.08.2024 r., świadczonej w łącznej ilości 275 roboczogodzin.

Ofertę cenową należy złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00, na adres e-mail: kultura@choroszcz.pl

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numer tel. 85 719 14 31 lub adres e-mail:

psianko@kultura.choroszcz.pl

 

Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy PZP.

148 odsłon