Informacje nt. konsultacji LSR dla LGD Sąsiednia Dolina


EC Euro Consulting Sp. z o.o. – Wykonawca Lokalnej Strategii Rozwoju na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Sąsiedzka Dolina zbliża się do końca opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sąsiedzka Dolina. W związku z tym informuje, iż na stronie http://sasiedzkadolina.pl/blog (po kliknięciu w przycisk “Otwórz”) znajduje się projekt Strategii budowanej dla obszaru, w którym położona jest Gmina Choroszcz. Jednocześnie proszą mieszkańców gminy Choroszcz o cenne uwagi, opinie i sugestie, zachęcając przy tym do skorzystania z możliwości komentowania tekstu, nanoszenia uwag za pomocą formularza znajdującego się na stronie pod tym samym adresem (w formie formularza/Ankiety online – przycisk “Sprawdź” lub Formularza w formacie PDF). Usprawni to proces konsultacji i przygotowania ostatecznej wersji dokumentu.

136 odsłon