Gala podsumowująca projekt „Terenowe Centrum Kultury”


W minioną sobotę na uroczystej gali podsumowaliśmy projekt “Terenowe centrum Kultury”.

Galę rozpoczął Dyrektor MGCKiS, dziękując zarówno pracownikom jak i uczestnikom świetlic za wkład wniesiony do projektu. Uczestnicy świetlic odebrali dyplomy uznania, oraz zaprezentowali swoje prace jakie wykonali w ramach projektu.

Galę zakończył występ uzdolnionej grupy  młodzieży łączącej teatr z cyrkowymi elementami “CYRKPLOZJA” oraz zorganizowany poczęstunek.