FERIE Z KULTURĄ 2023


Zapraszamy na warsztaty Ferie z Kulturą 2023 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

W ramach warsztatów odbędą się zajęcia sportowe, przyrodnicze, plastyczno-kreatywne, biblioteczne, terenowe, teatralne i wiele innych ciekawych aktywności.

Każdy z cykl zakończy się seansem kinowym i ogniskiem!

Warsztaty są skierowane do uczniów szkół podstawowych z klas I-V i trwają od poniedziałku do piątku w dniach 23.01-27.01 lub 30.01-03.02 w godzinach 10:00-15:00. Koszt 300 zł/os. Zapewniamy wodę. Zapisy na jeden z dwóch tygodni osobiście lub drogą telefoniczną pod numerem 85 719 14 31.

Regulamin warsztatów Ferie z Kulturą 2023:

  1. Organizatorem warsztatów jest Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.
  2. Warsztaty w ramach „Ferie z kulturą 2023” organizowane są dla dzieci I-V klasy szkół podstawowych i trwają od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-15:00.
  3. Zgłoszenia na pierwszy lub drugi tydzień warsztatowy przyjmowane są wyłącznie osobiście lub telefonicznie pod nr 85 719 14 31. Decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje lista rezerwowych.
  4. Opiekun jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi rezygnację z uczestnictwa możliwie jak najszybciej.
  5. Opiekun jest zobowiązany wypełnić Podanie o przyjęcie, dostępne w siedzibie Organizatora, w możliwie najszybszym terminie od czasu potwierdzonego uczestnictwa dziecka, najpóźniej w dniu rozpoczęcia tygodnia warsztatowego.
  6. Opłatę należy wykonać przelewem na konto: Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz, nr konta 72 1020 1332 0000 1002 1387 2033 najpóźniej w dniu rozpoczęcia tygodnia warsztatowego. Należy okazać potwierdzenie przelewu.
  7. Opłata jest jednorazowa. W razie przerwania uczestnictwa w warsztatach opłata nie zostanie zwrócona.
  8. Każdą nieobecność lub spóźnienie uczestnika Opiekun jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi.
  9. W razie wydania przez właściwy organ administracji lub inną osobę uprawnioną do działania w jego imieniu postanowienia o nauczaniu w trybie zdalnym, zostanie wydany regulamin zastępczy na czas obowiązywania obostrzeń w jednostkach kultury.

Do zobaczenia!

204 odsłon