Choroszczańskie obchody Święta Wojska Polskiego


Choroszczańska społeczność uroczyście obchodziła Święto Wojska Polskiego oraz 98. rocznicę Cudu nad Wisłą. Uroczystości rozpoczęły się w środę 15 sierpnia 2018 roku o godzinie 18:00 mszą świętą za ojczyznę, która była celebrowana przez ks. kanonika Leszka Struka – proboszcza choroszczańskiej parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika.

W nabożeństwie uczestniczyły liczne poczty sztandarowe reprezentujące działające na terenie gminy zakłady pracy, jednostki OSP, ruchy katolickie oraz stowarzyszenia.

O 19:00 po mszy świętej nastąpiła zbiórka przy kościele, skąd autokarem i autami osobowymi około stuosobowa grupa udała się w kierunku Miejsca Pamięci Narodowej na wzgórzu Szubienica przy ul. Kruszewskiej w Choroszczy.

Uroczystość przy Pomniku Powstania Styczniowego na Szubienicy (nazwa wzgórza pochodzi od stracenia przez carskich żołnierzy w tym miejscu 11 powstańców styczniowych) rozpoczęła się o 19:10 zapaleniem znicza pamięci. Chwilę później prowadzący uroczystości Adam Kamieński wezwał do podniesienia flagi na maszt i odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Po odśpiewaniu hymnu przyszedł czas na wystąpienia oficjeli. Pierwszym wygłaszającym był Burmistrz Miasta Choroszcz Robert Wardziński, który w swoim przemówieniu wysławił bohaterów polskiego oręża. Następnie tradycyjnie jak co roku przyszedł czas na refleksję historyczną, którą wygłosił Józef Waczyński – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy, a apel poległych odczytał Piotr Waczyński.

Ciepłe słowo do zebranych patriotów wygłosił ks. prob. Leszek Struk, który następnie odśpiewał wspólnie ze wszystkimi zebranymi Anioł Pański. Modlitwie  towarzyszył dźwięk 98 uderzeń w łuskę, która pochodzi ze wspaniałych zbiorów Jana Adamskiego. Ktoś mógłby zastanawiać się dlaczego 98 uderzeń?. Wyjaśnienie tego jest bardzo proste, liczba uderzeń pochodzi od rocznicy zwycięstwa polskich wojsk nad Armią Czerwoną w bitwie warszawskiej oraz ku czci poległych w niej polskich żołnierzy. Dzwonnikiem był Mieczysław Waczyński.

Wieńce i kwiaty złożyli m.in.: delegacja władz samorządowych na czele z Robertem Wardzińskim burmistrzem Choroszczy, Koło Gminne PiS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, Przedszkole Samorządowe im. Jana Pawła II, Zespół Szkół w Choroszczy, Szpital Psychiatryczny im. Stanisława Deresza w Choroszczy, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Koło Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy, Oddział Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Choroszczy, Klub Abstynenta Wolność, Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Skała oraz Towarzystwo Przyjaciół Choroszczy.

Warto wspomnieć o uczestnictwie pocztów sztandarowych – w tym reprezentujących miejscowe jednostki OSP z Choroszczy, Barszczewa, Klepacz i Paniek, Honorowych Dawców Krwi i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Uroczystość w tym roku uświetniali ułani oraz grono zuchów.

Na zakończenie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy Józef Waczyński podziękował wszystkim obecnym za udział w choroszczańskich obchodach Święta Wojska Polskiego. Na zakończenie wszyscy zebrani odśpiewali pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Obchody zakończyła piosenka żołnierska „Dzisiaj rezerwa w szeregach staje” – rozluźniająca całość obchodów, co nadało im wyjątkowy charakter.

Uroczystości wybuchu Powstania Styczniowego na Szubienicy odbywają się z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy od 1985 roku. Jakiś czas wcześniej tj. w kwietniu 1984 Lucjan i Jan Adamscy postawili na wzgórzu brzozowy krzyż, który został poświęcony w sierpniu tegoż roku przez ówczesnego proboszcza choroszczańskiej parafii ks. Piotra Bożyka. Pomnik Powstania Styczniowego zbudowano dzięki staraniom Społecznego Komitetu Upamiętniania Powstania Styczniowego w Choroszczy według projektu Wojciecha Załęskiego i w głównej mierze w wykonaniu Mieczysława Hulewicza, artysty-kowala z Czarnej Wsi Kościelnej. Pomnik odsłonięto 8 października 1989 roku, uczynił to Adam Bobrowski, przewodniczący Społecznego Komitetu, a wyświęcenia dokonał ks. Piotr Bożyk.

Kolejne obchody na Szubienicy będą miały miejsce w styczniu 2019 r. tym razem z okazji wybuchu powstania styczniowego.

Serdecznie zapraszamy!