Budżet Obywatelski 2022: Oddaj głos na Centrum!


Prosimy Was o oddanie głosu w Budżecie Obywatelskim na projekt REMONT ORAZ DOPOSAŻENIE AULI M-GCKIS. Zrealizowanie projektu służyć będzie wszystkim mieszkańcom!

Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy wiele przedsięwzięć przeprowadza w oparciu o zgłaszane potrzeby mieszkańców. Jeżeli jest w stanie zawsze wspiera lub wdraża pomysły obywateli. Nasza strategia działania ma model partycypacyjny, dlatego wprowadziliśmy w życie wiele działań i inicjatyw, które zostały zgłoszone przez mieszkańców. Z chęcią wspieramy imprezy i wydarzenia na trenie miasta i gminy Choroszcz, o co często proszą mieszkańcy. 

Bezpłatnie udostępniamy pomieszczenia i obiekty na spotkania stowarzyszeniom, zespołom, urzędowi, piłkarzom, szkołom, harcerzom, wędkarzom, wspólnotom parafialnym i wielu innym grupom działającym na terenie naszej gminy. By być jeszcze bliżej mieszkańców i wychodzić im naprzeciw dołączyliśmy do elitarnego grona Domów Kultury+. Udział w tym programie pozwolił nam na przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców, a pozyskane środki przeznaczone zostały na przeprowadzenie inicjatyw, które są w trakcie realizacji. Dzięki naszej pasji, jaką jest nasza praca, umiejętnościom i zapale jesteśmy w stanie wspierać wiele działań i realizować pomysły mieszkańców. 

Cały szereg wydarzeń możemy zorganizować bez ponoszenia kosztów dzięki zasobom i sprzętowi, który mamy na wyposażeniu. Tak więc wspieramy i realizujemy inicjatywy mieszkańców korzystając z profesjonalnych programów komputerowych, sprzętu foto-video, namiotów, krzeseł. Aktualnie największą potrzebą jest dokończenie remontu auli M-GCKIS w Choroszczy, poprzez zamontowanie automatycznych rolet pozwalających na całkowite zaciemnienie sali, montaż głośników ściennych, a także zakup sprzętu niezbędnego do organizowania konferencji.