Beneficjenci Domów Kultury+ spotkali się w Choroszczy


16 października 2017 Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy gościło pracowników i animatorów kultury z regiony północno – wschodniej Polski. Zgromadzili się oni wokół programu Dom Kultury+. Konwent regionalny w tym roku został zorganizowany w choroszczańskiej instytucji kultury, która jest tegorocznym beneficjentem programu. Cieszył się dużą frekwencją, a gościł ludzi kultury nie tylko Podlasia. 

Od godziny 9:00 do Centrum Kultury w Choroszczy zjeżdżali się przedstawiciele instytucji kultury z regionu: m. in. Nowinki, Sejn, Krzywem, Michałowa czy Kolna. Był to czas na wymianę doświadczeń. Oficjalne rozpoczęcie spotkania odbyło się o godz. 10:00. Gości przywitał dyrektor i zarazem gospodarz spotkania, pan Przemysław Waczyński. Wśród gości pojawili się Anna Pasznik, koordynator programu Dom Kultury+ z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie, Agnieszka Olender i Beata Pawłowik ze Stowarzyszenia CAL, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Cezary Mielko, który wygłosił wykład dotyczący finansowania kultury.

Pierwszym punktem programu były prezentacje działań w ramach programu. Choroszczańską instytucję zaprezentowała Karolina Gołębiewska, koordynatorka projektu Instalacja Kultury, która przybliżyła zgromadzonym sposób, w jaki w gminie odkrywane są potencjały kulturotwórcze. Następna prezentacja traktowała o Gminnym Centrum Kultury w Dobrzyniewie Dużym, a przedstawiła ją dyrektor Joanna Sobieska. Oba ośrodki są tegorocznym beneficjentem programu. Trzecia prezentacja Iwony Orłowskiej, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Krypnie pozwoliła zobaczyć realizację programu z 2015 roku.

Po prezentacjach beneficjentów programu wykład na temat finansów w kulturze wygłosił dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, pan Cezary Mielko. Prelekcja pod tytułem “Finansowanie działań w domach kultury, czyli jak pozyskać pieniądze na inicjatywy lokalne” odpowiadała na wiele pytań, które stawiają sobie zarządzający instytucjami dążący do współpracy z mieszkańcami. Po przerwie kawowej goście zebrali się na debacie. Panelistami byli: Urszula Grabowska, mieszkanka Łysek, liderka aktywnie działająca w gminie Choroszcz ze Stowarzyszenia Gospodyń Domowych “Kumoszki”, Wioletta Kuć mieszkanka Choroszczy, animatorka kultury na co dzień pracująca w fundacji Spe Salvi, Józef Waczyński prezes Towarzystwa Przyjaciół Choroszczy oraz pracownik Muzeum Wojska w Białymstoku oraz Mateusz Tymura pochodzący z Zamościa, mieszkający w Białymstoku, tworzący Teatr Latarnia, organizator wielu oddolnych działań kulturalnych (np. Bojarski Dom Kultury, akcję Biała Czysta Kulturalna). W dyskusji rozmawiali o trudnościach we współpracy z samorządem i instytucjami kultury, pozwolili spojrzeć z perspektywy animatora na wspólnie podejmowane działania, a także zdradzili swój sekret jak angażować ludzi w działania.

Podczas spotkania przedstawicielki Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL przeprowadziły ewaluację programu Dom Kultury+. Konwent zakończyła wyprawa na Wieżę Kruszewo. Dzięki uprzejmości Burmistrza Choroszczy gości przewiózł na miejsce gminny autokar. Raport diagnostyczny wykazał duży potencjał kulturotwórczy tkwiący w naturze, co mogli zobaczyć uczestnicy Konwentu.

Konwent był bardzo owocnym spotkaniem, który zgromadził wielu działaczy instytucji kultury z rejonu Polski północno – wschodniej. Dziękujemy wszystkim przybyłym za obecność i chęć dzielenia się doświadczeniami. Mamy nadzieję, że dzięki konwentom regionalnym program Dom Kultury+ będzie stale rozwijał się łącząc coraz więcej placówek kultury w całej Polsce.

tekst KG/MGCKiS

foto Marek Sokół

pasek nck dkpluss

493 odsłon