“Artyści starego kina” zaistnieli w Choroszczy


Kawiarenka artystyczna „Artyści starego kina” odbyła się w M-GCKiS 3 marca br. Była swoistym finisażem wystawy Tomasza Brańskiego oraz stworzyła przestrzeń do dyskusji w temacie starego kina, jego artystów oraz dawnego kina „Zdrowie” w Choroszczy.

Gośćmi spotkania byli: Tomasz Brański – białostocki rysownik, Zdzisław Konopko – kinooperator dawnego choroszczańskiego kina oraz Kamil Śleszyński – fotograf, który nagrał krótkometrażowy film pt. „Ostatnie takie kino”.

Spotkanie prowadzone przez Paulinę Krysiewicz było podróżą do dawnej, również choroszczańskiej kinematografii. Tomasz Brański przybliżył po krótce sylwetki głównie artystek ze starego kina, ze szczególnym uwzględnieniem tych z naszego regionu – Nory Ney oraz Toli Mańkiewiczówny. Następnie swoją premierę miał film wyprodukowany w ramach praktyk zawodowych przez Kamila Śleszyńskiego, pn. Ostatnie takie kino. Te 6 minut było swoistym powrotem do przeszłości, do historii, do dawnego kina, ale też historią człowieka – Pana Zdzisława, który kino w Choroszczy ukochał całym sercem, a jak sam mówił podczas dyskusji: praca w nim była dla niego rozrywką. Trzeci z Panów – Kamil Śleszyński – zdradził jak wyglądały kulisy pracy nad filmem oraz jakie emocje towarzyszyły tym kilku godzinom nagraniowym. W realizacji pomogła mu również jego małżonka – Urszula. 

Spotkanie oczywiście odbyło się z udziałem widowni, która czynnie włączała się w rozmowę. 

Dziękujemy serdecznie SPZOZ w Choroszczy za możliwość wejścia na teren budynku dawnego kina ZDROWIE, co umożliwiło realizację filmu.

372 odsłon