Animatorzy z całej Polski odbędą szkolenie w Centrum Kultury w Choroszczy!


W najbliższych dniach do Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy przyjadą pracownicy instytucji kultury z całej Polski, tegoroczni beneficjenci programu Zaproś nas do siebie!. Wizytę studyjną organizuje Narodowe Centrum Kultury. To duże wyróżnienie dla naszego ośrodka. Podczas wizyty będziemy mogli zaprezentować innym instytucjom sposób naszej pracy, inicjatywy, jakie realizujemy i piękno gminy Choroszcz.

Wizyta studyjna polegająca na zaprezentowani naszej instytucji odbędzie się 8 maja 2019 roku. Do Choroszczy przyjedzie 20 osób związanych z instytucjami kultury z całej Polski. Odwiedziny będą miały charakter szkoleniowy – zaprezentujemy to, jak nasze Centrum i jego pracownicy zmienili się za sprawą programu Zaproś nas do siebie, w którym braliśmy udział w ubiegłym roku. Pokażemy im pracownie: muzyczną, plastyczną, fotograficzną (której powstanie zawdzięczamy Gminnemu Programowi Profilaktyki Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz), a także studio nagrań powstałe w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zaprezentujemy programy i projekty, które są lub zostały zrealizowane w ramach naszych działań, oprowadzimy gości również po mieście Choroszcz, które dzięki przeobrażeniom ostatnich lat staje się pięknym miejscem do animacji kultury. Następnie odbędzie się wyjazd do Konował, gdzie działa Terenowe Centrum Kultury. Tam spotkamy się z przedstawicielami mieszkańców, by wspólnie rozmawiać o potrzebach i marzeniach kulturalnych. Z Konował udamy się do Kruszewa, gdzie przy regionalnej kolacji porozmawiamy o sposobach na owocną współpracę z liderami animacji kultury z naszej gminy.

Wizyta studyjna jest dużym wyróżnieniem. Centrum Kultury w Choroszczy zostało postawione jako wzór, od którego można uczyć się działalności kulturalno – animacyjnej. Cieszymy się, że nasze starania zostały dostrzeżone i docenione, a jednocześnie czujemy się zobowiązani, by nie spocząć na laurach, a nadal prężnie rozwijać się w działaniach. 

8 maja wizyta studyjna odbędzie się w Choroszczy. 9 maja wyruszymy wraz z grupą naszych gości do Tykocina oraz Grajewa, a 10 maja odwiedzimy Supraśl i Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku.